Renata Downar-Zapolska

Renata Downar-Zapolska – Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE działającego przy Politechnice Gdańskiej.  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Gdańsk działa w ramach Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych w Warszawie, obejmującej 11 regionalnych punktów kontaktowych, których celem jest wspieranie beneficjentów w przygotowaniu i realizacji programu ramowego UE Horyzont 2020. Program ramowy UE HORYZONT 2020 to największy w historii program finansowania innowacji w Unii Europejskiej, którego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Pracownik Działu Projektów Politechniki Gdańskiej, posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów europejskich.