Lokalizacja


Politechnika Gdańska

poniedziałek, 23.10 i wtorek, 24.10
 Audytorium nr 2, Budynek B Wydziału ETI, poziom 0

wtorek, 24.10 (warsztaty)
 Pracownie Multimedialne Budynku NanoB/CNMiKnO, poziom 0

 

Termin


 23-24.10.2017 r.

 

Konferencja pod patronatem


Jego Magnificencji Rektora
Politechniki Gdańskiej

Patronat medialny


 

Zobacz też:


 

Pomorska Konferencja Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego

23-24.10.2017 r., Politechnika Gdańska


Program Konferencji

 

DZIEŃ PIERWSZY – 23 października 2017 r.

 

Audytorium nr 2, Budynek B Wydziału ETI, poziom 0

10.30 - 11.30 – Rejestracja

11.30 – Powitanie Uczestników

11.40 – Otwarcie konferencji – Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG.

11.55 – Otwarty dostęp do zasobów nauki – jaką wybrać drogę – dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki PG

12.15 – Open Research and why it has got to where it has today – Vanessa Proudman, Dyrektor SPARC Europe, Keynote

12.45 – Otwarty dostęp jako element społecznej odpowiedzialności uczelni – dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

13.05 – Prawo autorskie i wolne licencje w udostępnianiu zasobów nauki – dr Krzysztof Siewicz, radca prawny, Fundacja Nowoczesna Polska

13.35 – Dyskusja

13.55 – Przerwa kawowa

14.15 – Otwarte dane badawcze – kolejny poziom otwartości – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka PG

14.35 – Dane badawcze, otwarte repozytoria i Open Access na Web of Science. Jak znaleźć i pobrać najważniejsze informacje – Marcin Kapczyński, Clarivate Analytics

14.55 – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy (MOST Wiedzy) – otwarte repozytorium Politechniki Gdańskiej – dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki PG

15.15 – MOST Wiedzy – interoperacyjna platforma integracji i dystrybucji danych – Michał Nowacki (z-ca dyrektora CUI ds. rozwoju systemów informatycznych, koordynator merytoryczny projektu MOST Wiedzy)

15.35 – Dyskusja

15.45 – Lunch w formie bankietu

 

DZIEŃ DRUGI – 24 października 2017 r.

 

Audytorium nr 2, Budynek B Wydziału ETI, poziom 0

9.30 – Open Linked Data – otwarte dane powiązane – czym są i jaki jest ich wpływ na rozwój nauki dr Dorota Siwecka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

9.50 – Otwarte czasopisma naukowe – złota droga Open Access (sesja z udziałem wydawców) – moderator: dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG

  • Beata Socha – Product Manager, Open Access, De Gruyter Open
  • Polityka Open Access wybranych Wydawnictw – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska
  • SHERPA RoMEO w praktyce – mgr Joanna Błasiok, mgr Kamila Kokot

11.00 – Springer Open Choice oraz SCOAP3 – narodowe programy wspierające Open Access – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka PG

11.15 – Open Access i Open Research Data w programie ramowym UE HORYZONT 2020 – źródła finansowania opłat w Open Access – Renata Downar-Zapolska, Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego UE HORYZONT 2020, Dział Projektów PG

11.30 – Zakończenie konferencji

11.40 – Przerwa kawowa

Pracownie Multimedialne Budynku NanoB/CNMiKnO, poziom 0

12.00 - 14.00 WARSZTATY

12.00 – MOST Wiedzy – udostępnianie i promowanie dorobku naukowego
w repozytorium
– dr Anna Wałek, mgr Magdalena Szuflita-Żurawska

13.00 – Open Research Data – gromadzenie i udostępnianie danych naukowych
dr Anna Wałek, mgr Magdalena Szuflita-Żurawska

14.30 – Lunch