Mariusz Józef Figurski

Profesor Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Geodezji. Absolwent Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (1995), doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (2005), profesor nauk technicznych (2015). W latach 2006-2012 prodziekan ds. naukowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, w latach 2012-2016 prorektor Wojskowej Akademii Technicznej. Twórca i założyciel Centrum Geomatyki Stosowanej, inicjator uruchomienia w Polsce Europejskiego Centrum Analiz GNSS EPN, inspirator powołania Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Autor i współautor 4 monografii oraz ponad 200 prac naukowych i popularno-naukowych (ponad 60 indeksowanych w JCR). Kierował i uczestniczył w ponad 40 projektach badawczych krajowych i międzynarodowych. Pomysłodawca i współautor wdrożenia na PG portalu pogodowego dla Pomorza METEOPG w Centrum Informatycznym TASK. Jego zainteresowania dotyczą opracowań numerycznych z zakresu geodezji satelitarnej i inżynierii kosmicznej oraz geofizyki. Członek prezydium Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Komitetu Geodezji PAN. Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem KEN.