PROGRAM KONFERENCJI

 

DZIEŃ PIERWSZY – 26 września 2018 r.

 

Aula, Gmach Główny, Politechnika Gdańska 

 

10.00 – Rejestracja Uczestników

11.00 – Powitanie Uczestników i otwarcie konferencji – Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG.

11.15The State of Open Data – Alan Hyndman, Marketing Director, Figshare

12.00The role of the library in Open Research Data management and curation – dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki PG

12.20Web of Science Data Integration. New trends in bibliographic metadata approach –  Marcin Kapczyński, Clarivate Analytics

12.40 – Przerwa kawowa

13.00Dlaczego i jak cytować dane badawcze – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka PG

13.20Otwarte Dane Badawcze w pracy młodego naukowca – wyzwania i bariery - mgr Tymon Kilich, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

13.40METEOPG – rola open science, open source i open data w nowoczesnej meteorologii – prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. zw. PG, Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

14.00 – Dyskusja

14.20 – Przerwa kawowa

14.40Promocja otwartego dostępu na przykładzie portalu MOST Wiedzy – dr inż. Paweł Lubomski, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych PG, Kierownik projektu MOST Wiedzy

15.00Współpraca na medal. Rola pracowników Biblioteki Politechniki Gdańskiej przy współtworzeniu repozytorium MOST Wiedzy – mgr Kamila Kokot, Sekcja Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych, Biblioteka PG

15.20Jak ruszyć zieloną drogą Open Access, czyli o promocji idei samoarchiwizacji dorobku naukowego na przykładzie MOSTu Wiedzy – mgr Piotr Krajewski, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka PG

15.40MOST Wiedzy - nawiązywanie krajowej i międzynarodowej współpracy badawczej z wykorzystaniem narzędzi Open Access – mgr inż. Michał Nowacki, z-ca dyrektora CUI ds. rozwoju systemów informatycznych, koordynator merytoryczny projektu MOST Wiedzy

16.00 – Lunch

17.00 – Warsztaty MOST Wiedzy - warsztaty praktyczne, skierowane do osób chcących udostępnić swój dorobek w uczelnianym repozytorium połączone z możliwością stworzenia własnego profilu naukowego

 

 

DZIEŃ DRUGI – 27 września 2018 r.

 

Aula nr 8, Budynek Nanotechnologii B/CNMiKnO, Politechnika Gdańska

 

10.00 Otwarty dostęp do informacji o infrastrukturze badawczej jako wsparcie w nawiązywaniu współpracy nauka-biznes – mgr inż. Michał Nowacki, z-ca dyrektora CUI ds. rozwoju systemów informatycznych, koordynator merytoryczny projektu MOST Wiedzy)

Polityki Open Access wybranych wydawców:

10.20 – Institute of Electrical and Electronics Engineers - możliwości publikowania w wolnym dostępie (OA) – Anna Abramowska, IEEE

10.40 – Proces redakcyjny w modelu Open Access – dr Paulina Leśna-Szreter, De Gruyter Open Access

11.00  – Dyskusja

11.10Otwarcie o książkach naukowych w świecie Open Access. Przegląd programów i inicjatyw – mgr Natalia Wysmyk, kierownik Sekcji Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Tradycyjnych

11.40 Europejskie projekty Open Linked Data  – dr Dorota Siwecka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

12.00 Cytowanie i dzielenie się publikacjami OA na przykładzie portalu MOST Wiedzy – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka PG

12.30 – Przerwa kawowa

 

WARSZTATY

Pracownie multimedialne nr 1 i 2, Budynek Nanotechnologii B/CNMiKnO, Politechnika Gdańska

 

13.00 – Warsztaty FOSTER Open Science: Otwarte dane badawcze - przygotowanie Planu Zarządzania Danymi (Data Management Plan) krok po kroku – case study – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka PG

14.30 – Lunch