Podsumowanie Pomorskiej Konferencji Open Science 2019

 

Anna Wałek
Otwarte Dane Badawcze – CO? JAK? I DLACZEGO? – czyli geneza powstania projektu MOST DANYCH

 

Jerzy Proficz
Analiza danych naukowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej CI TASK

 

K. Kokot, A. Kowalska, A. Szymik
Z warsztatu zespołu ds. polityki wydawniczej polskich czasopism naukowych - pierwsze kroki, wyzwania i sukcesy

 

Michał Nowacki
Jak dobrze opisywać ORD metadanymi na podstawie projektu MOST DANYCH

 

Paweł Lubomski
MOST DANYCH – jak? – budowa instytucjonalnego repozytorium ORD – geneza i plany; aspekty organizacyjne i techniczne

 

Szuflita-Żurawska M., Szczodruch R., Mroziński A.
Centrum Kompetencji MOST DANYCH i jego zadania

 

Zgrudo A.
Dane okrzemkowe – mały organizm, a nie mało danych

 

Jacek Gulczyński
Digital Pathology – wstęp

 

Szczerska M.
Biofotonika – jak światło może pomóc rozwiązać wiele problemów współczesnej medycyny

 

Boiński T.
Wpływ dostępności danych na jakość realizacji badań

 

Besta T.
Rozwój Otwartej Nauki w Psychologii. Osiągnięcia i Wyzwania

 

Milewska A., Wiśniewska N.
Dane badawcze w naukach medycznych – przygotowanie do uruchomienia Polskiej Platformy Medycznej

 

Betański B.
Otwarte dane badawcze w projekcie Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych

 

Kokot K.
European network of Open Education Librarians (Europejski zespół ds. otwartej edukacji) – nowa inicjatywa dla Bibliotek

 

Szuflita-Żurawska M.
Otwarte dane badawcze w projektach naukowych na przykładzie NCN

 

Kapczyński M.
Wpływ Open Access na publikacje naukowe i jakość dorobku naukowego

 

Wysmyk N.
Alfabet otwartości: M jak monografie

 

Andrzejewski Sz.
Citizen Science – nauka na wyciągnięcie ręki

 

Szczucińska P.
Otwarte zasoby edukacyjne w dydaktyce akademickiej

 

Miksa T.
Jak zainteresować naukowców procesem zarządzania danymi poprzez przetwarzalne maszynowo Data Management Plan?