Pomorska Konferencja Open Science – OTWARTE DANE DLA NAUKI I SPOŁECZEŃSTWA

9-10.10.2019 r., Politechnika Gdańska


Program Konferencji

 

DZIEŃ PIERWSZY – 9 października 2019 r.

 

Aula, Gmach Główny, Politechnika Gdańska

 

10.00 – Rejestracja

11.00 – Powitanie Uczestników i otwarcie konferencji – Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG

 

SESJA I – MOST DANYCH jako repozytorium otwartych danych badawczych

 

11.10Otwarte Dane Badawcze – CO? JAK? I DLACZEGO? – czyli geneza powstania projektu MOST DANYCH – dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG, Projekt Most Danych

11.30MOST DANYCH – jak? – budowa instytucjonalnego repozytorium ORD – geneza i plany; aspekty organizacyjne i techniczne – dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych PG, Projekt Most Danych

11.50 – Przerwa kawowa

12.10Centrum Kompetencji MOST DANYCH i jego zadania – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Robert Szczodruch (Projekt Most Danych, Biblioteka PG), mgr inż. Aleksander Mroziński, doktorant (Projekt Most Danych)

12.40Jak dobrze opisywać ORD metadanymi na podstawie projektu MOST DANYCH – mgr inż. Michał Nowacki, z-ca dyrektora CUI ds. rozwoju systemów informatycznych PG, Projekt Most Danych

13.00Analiza danych naukowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej CI TASK – dr inż. Jerzy Proficz, zastępca dyrektora Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

13.20Z warsztatu zespołu ds. polityki wydawniczej polskich czasopism naukowych - pierwsze kroki, wyzwania i sukcesy – mgr Kamila Kokot, mgr Anna Kowalska, mgr Agnieszka Szymik (Projekt Most Danych, Biblioteka PG)

13.40 – Dyskusja

13.50 – Lunch

 

SESJA II – Otwarte dane badawcze – case studies

 

14.45Rozwój Otwartej Nauki w Psychologii. Osiągnięcia i Wyzwania – dr Tomasz Besta, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, Projekt Most Danych

15.05Dane okrzemkowe mały organizm, a nie mało danych dr Aleksandra Zgrundo, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

15.25Digital Pathology wstęp dr n. med. Jacek Gulczyński, Zakład Patologii i Neuropatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

15.45Wpływ dostępności danych na jakość realizacji badań – dr inż. Tomasz Boiński, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Projekt Most Danych

16.05Biofotonika – jak światło może pomóc rozwiązać wiele problemów współczesnej medycyny – dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, prof. PG, Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Projekt Most Danych

16.25 – Dyskusja

18.00 – Kolacja & networking

 

DZIEŃ DRUGI – 10 października 2019 r.

 

Aula, Gmach Główny, Politechnika Gdańska

 

SESJA III

 

10.00 – Keynote: Jak zainteresować naukowców  procesem  zarządzania danymi  poprzez przetwarzalne maszynowo Data Management Plan? – dr Tomasz Miksa, Institute of Software Technology and Interactive Systems, Vienna University of Technology

10.30Otwarte dane badawcze w projektach naukowych na przykładzie NCN – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Projekt Most Danych, Biblioteka PG

10.50 Otwarte dane badawcze w projekcie Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych – Błażej Betański, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

11.10 Wpływ Open Access na publikacje naukowe i jakość dorobku naukowego – Marcin Kapczyński, Clarivate Analytics

11.30 – Dane badawcze w naukach medycznych przygotowanie do uruchomienia Polskiej Platformy Medycznej – Agnieszka Milewska, Natalia Wiśniewska, Biblioteka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

11.50 – Dyskusja

12.00 – Przerwa kawowa

 

SESJA IV

 

12.20 – Alfabet otwartości: M jak monografie – mgr Natalia Wysmyk, Projekt Most Danych, Biblioteka PG

12.40 – Otwarte zasoby edukacyjne w dydaktyce akademickiej – Paulina Szczucińska, OpenStax Poland

13.00 – European network of Open Education Librarians (Europejski zespół ds. otwartej edukacji) – nowa inicjatywa dla Bibliotek – mgr Kamila Kokot, Projekt Most Danych, Biblioteka PG

13.20 – Citizen Science – nauka na wyciągnięcie ręki – mgr Szymon Andrzejewski, Projekt Most Danych, Biblioteka PG

13.40 – Dyskusja

13.50 – Podsumowanie

14.00 – Lunch

 

WARSZTATY

Aula, Gmach Główny, Politechnika Gdańska

 

15.00Warsztaty Citizen Science

Warsztaty pozwolą zrozumieć koncepcję Nauki Obywatelskiej oraz proces powstawania tego typu projektów. Każdy uczestnik zdobędzie umiejętność samodzielnego rozwoju koncepcji projektu Nauki Obywatelskiej. Za podstawę do pracy posłuży Zooniverse Project Builder ze strony www.zooniverse.org oraz ogólnodostępne materiały w internecie.

Plan warsztatów:
- wprowadzenie – przedstawienie zagadnienia problemowego: „Jak obywatele mogą pomóc w projekcie monitoringu stanu zanieczyszczeń powietrza na obszarze miasta i dokładnego określenia ich wpływu na zdrowie człowieka?”
- praca nad zagadnieniem w narzędziu Zooniverse Project Builder
- warsztaty poprowadzi: mgr Szymon Andrzejewski, redaktor metadanych w projekcie Most Danych.
- język warsztatów: polski; język narzędzia i materiałów internetowych: angielski.

16.00Warsztaty EUROPEANA

 1. Część teoretyczna
  1. FINA? Słowo wstępu? Informacje o programie Tu-Europeana?
  2. Raport DARIAH-EU: How to Facilitate Cooperation between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions. Maciej Maryl, Instytut Badań Literackich.
  3. Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki - Europeana i FBC. Natalia Jeszkie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
   1. Europeana – informacje ogólne
   2. Agregatorzy – krótka specyfika dostawców (FBC)
   3. Nawigacja przez portal (przegląd opcji: kolekcje, przeglądaj, wystawy, blog, etc.)
   4. Funkcje wyszukiwania
   5. Data quality
   6. EDM – czym jest i dlaczego opisy biblioteczne mają na niego wpływ
   7. Rights Statements – prawa obiektów, prezentacja plakatu
 2. Przerwa
 3. Część praktyczna
  1. Wyszukiwanie obiektów w Europeanie i FBC. Natalia Jeszke, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
   1. Temat migracji
   2. Medycyna w czasach okupacji
   3. Temat filmu
   4. Ekologia
   5. Przegląd artykułów i doktoratów
  2. Czas dla uczestników na samodzielne wyszukiwanie
   1. Zadania związane z konkretnym tematem, np. rękopisy, starodruki.
 4. Podsumowanie – pytania i odpowiedzi