Jacek Gulczyński

Dr n. med., absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, obecnie adiunkt w Zakładzie Patologii i Neuropatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obróbką cyfrową obrazów mikroskopowych zajmował się od pierwszych lat pracy zawodowej. Członek kilku towarzystw naukowych, w tym zagranicznych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilku rozdziałów w książkach. Interesuje się historią (w tym anatomii i anatomii patologicznej) oraz malarstwem i fotografią. W projekcie MOST Danych uczestniczy w selekcji oraz digitalizacji obrazów mikroskopowych.