Kamila Kokot

Kamila Kokot pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych na stanowisku bibliotekarza. Jest absolwentką Instytutu Historycznego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Główne kierunki zainteresowań to starodruki, biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne, Otwarte Zasoby Edukacyjne, Open Access i Open Data. W bibliotece Kamila pracuje na rzecz Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz instytucjonalnego repozytorium MOST Wiedzy. Od kwietnia 2019 r. jest członkiem międzynarodowego zespołu ds. promocji Otwartych Zasobów Edukacyjnych: European Network of Open Education Librarians. Aktywnie promuje wiedzę na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych, prowadząc szkolenia dla bibliotekarzy, pracowników uczelni oraz studentów. Na swoim koncie ma następujące publikacje naukowe:

  1. Kokot K., Kucharska A.: Księgozbiór podręczny w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego - stan obecny a oczekiwania użytkowników, [w:] III Konferencja Naukowa "Biblioteka – edukacja – dydaktyka", ed. Joanna Czyrek, Bożena Górna Wrocław: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2011.
  2. Kokot K., Kucharska A.: Dział Pozycje Wydzielone w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Przegląd Biblioteczny, nr 3 (2014).
  3. Kokot K.: Mobilność niemobilnego księgozbioru – przypadek Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, nr. 2 (27) (2018).

Specjalista ds. polityki OA w Projekcie "Most Danych".