Małgorzata Szczerska

Małgorzata Szczerska jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Gdańskiej, gdzie prowadzi zespół badawczy prowadzący prace w obszarze biofotoniki i czujników światłowodowych. W roku 2008 uzyskała stopień doktora, a w 2016 stopień doktora habilitowanego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na opracowaniu nowych konstrukcji czujników światłowodowych dla medycyny, weterynarii i biologii; zastosowaniu pomiarów optycznych w biomedycynie oraz realizacji optycznych fantomów tkanek biologicznych. Zajmuje się również badaniem biokompatybilności nowych materiałów do zastosowań w czujnikach  optoelektronicznych. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych (Indeks Hirsch 14 (WOS)), 4 patentów nagradzanych złotymi medalami na międzynarodowych targach innowacyjnych rozwiązań (Niemcy, Czechy, Rosja). Jest i była kierownikiem projektów badawczych finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest również laureatką stypendium im. Bekkera finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
Ekspert Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W 2019 r odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Cambridge gdzie zajmowała się realizacją projektu  pt.: „The application of the photonic structure in optical phantoms mimicking biological tissue”.