Natalia Wiśniewska

Doktorantka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka studiów podyplomowych Biologia Sądowa. Prowadzi badania dotyczące analizy tkanki wydzielniczej u kwiatów wabiących muchówki. Kierownik trzech projektów naukowych. Autorka publikacji naukowych oraz licznych wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od stycznia 2019 roku związana z Biblioteką Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jako członek zespołu projektu unijnego „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”, platformy gromadzącej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe na zasadach Open Access.