Natalia Wysmyk

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Słuchaczka podyplomowego studium Infobrokering na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini zarządu Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Uczestniczka zagranicznych szkoleń m.in. w bibliotekach Uniwersytetu w Helsinkach, Trinity College w Dublinie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Bibliotece Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2014 r. kieruje Sekcją Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Tradycyjnych w Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Obecnie zajmuje się tematyką związaną z publikowaniem książek naukowych w modelu Open Access oraz zarządzaniem kolekcjami w bibliotekach naukowych.

W ramach projektu "Most Danych" prowadzi badania na temat możliwości i ograniczeń w publikowaniu otwartych monografii w Polsce.