Robert Szczodruch

Kierownik Sekcji Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych w Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Odpowiedzialny za Zintegrowany System Biblioteczny i inne systemy wspierające usługi biblioteczne. Realizuje projekty digitalizacji w bibliotece i odpowiada za koordynację projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

Członek zespołu Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Projekcie „MOST DANYCH”.