Tomasz Besta

Dr hab. Tomasz Besta, prof. nadzwyczajny, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się psychologią osobowości i psychologią społeczną. Interesuje się̨ analizą relacji międzygrupowych, działań zbiorowych oraz dynamiką grup. Prowadzi również badania nad zniekształceniami poznawczymi wpływającymi na odbiór i ocenę zjawisk społecznych oraz nad rolą komunikacji naukowej w kontekście społecznego odbioru nauki i technologii. Publikuje w czołowych czasopismach naukowych. Angażuje się w krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Prowadzi warsztaty i wykłady popularyzujące naukę. Współautor książki “Między Grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią” (wyd. Smak Słowa).