Tomasz Boiński

Dr inż. Tomasz Boiński, adiunkt, pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Z uczelnią związany od 2000 roku, kiedy zaczął na Wydziale studia inżynierskie. Interesuje się problematyką przetwarzania języka naturalnego, analizy tekstu oraz crowdsourcingu. Angażuje się w projekty badawcze realizowane przez Wydział jak i organizacyjne, Uczelniane, związane z wdrażaniem polityki Otwartego Dostępu na Politechnice Gdańskiej. W ramach tej ostatniej, w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 (do roku 2017) pełnił obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Otwartej Nauki.

Zaangażowany w Projekt "Most Danych".