Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Gmach Główny, pok. 459
tel. +48 58 348 58 63 53
e-mail: pwp@pg.edu.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

dr Monika Bizewska
Kierownik Biura Politechniki Otwartej
Kierownik projektu Politechnika Wielu Pokoleń
tel. + 48 58 348-65-70; kom. 664 164 490
e-mail: monika.bizewska@pg.edu.pl

mgr inż. Szczepan Gapiński
Specjalista
tel. + 48 58 348-65-68
e-mail: szczepan.gapinski@pg.edu.pl

mgr Karolina Maciejewska
Specjalista 
tel. + 48 58 348-63-53, kom. 608 040 413; 500 288 039
e-mail: karolina.maciejewska@pg.edu.pl

mgr Anna Niemand-Niedziela
Specjalista
tel. + 48 58 348-62-53, kom. 664 166 300
e-mail: anna.niedziela@pg.edu.pl