Dofinansowanie do wyjazdu na 3-miesięczne staże naukowo-badawcze

informujemy, że w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej można zgłaszać się po dofinansowanie 19 000 PLN na 3-miesięczne staże naukowo-badawcze lub przemysłowe. Informujemy, że nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania funduszy. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w pokoju 520 GB wypełnionego wniosku stażowego (oraz wersji cyfrowej na adres: sylwia.sarniak@pg.edu.pl)  wraz z niezbędnymi dokumentami, a po odbyciu stażu również raportu merytorycznego. 

  1. Regulamin (pobierz)
  2. Załącznik nr 1 wniosek (pobierz)
  3. Załącznik nr 2 raport stażowy (pobierz)

English version

  1. Regulations (download)
  2. Annex nr 1 application form (download)
  3. Annex nr 2 raport (download)
W przypadku, gdy jest to pierwsze uczestnictwo doktoranta w projekcie warunkiem koniecznym jest również wypełnienie dokumentów projektowych dostępnych na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/dokumenty.


1. Formularza danych uczestnika projektu,
2. Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu,
3. Deklaracji uczestnika projektu- deklaracja o przystąpieniu do projektu w ramach programu kształcenia na III stopniu,
4. Oświadczenia uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji projektu.
Szczegółowe informacje: mgr Sylwia Sarniak, p. 520 GB, sylwia.sarniak@pg.edu.pl, tel 25 347-11-48