Dofinansowanie do wyjazdu na konferencje dla doktorantów

informujemy, że w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej możliwe jest otrzymanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizacji zadań za granicą. Oferta skierowana jest do doktorantów PG. Uwaga: zgodnie z nowym Regulaminem możliwe jest uczestnictwo doktoranta w więcej niż jednej konferencji naukowej- w związku z tym doktoranci, którzy w przeszłości skorzystali już z tego dofinansowania mogą ubiegać się o nie ponownie.  Informujemy, że nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania funduszy. Wypełnione wnioski wraz z rekomendacją promotora/opiekuna naukowego można składać w pokoju 520 GB oraz kopii cyfrowej na adres: sylwia.sarniak@pg.edu.pl  wraz z niezbędnymi dokumentami.
  1. Regulamin (pobierz)
  2. Załącznik nr 1 wniosek (pobierz)
  3. Załącznik nr 2 rekomendacja (pobierz)

English version

  1. Regulations (download)
  2. Annex nr  1 (download)
  3. Annex nr 2 (download)

W przypadku, gdy jest to pierwsze uczestnictwo doktoranta w projekcie warunkiem koniecznym jest również wypełnienie dokumentów projektowych dostępnych na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/dokumenty

1. Formularza danych uczestnika projektu,
2. Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu,
3. Deklaracji uczestnika projektu- deklaracja o przystąpieniu do projektu w ramach programu kształcenia na III stopniu,
4. Oświadczenia uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji projektu.

Szczegółowe informacje: mgr Sylwia Sarniak, p. 520 GB, sylwia.sarniak@pg.edu.pl, tel 25 347-11-48