Szkolenia

1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach (pobierz)

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach składają w Biurze Projektu następujące dokumenty:

a) Komplet dokumentów Beneficjenta (kadra akademicka) Projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" [POWER 3.5]:

a. Formularz Uczestnika (pobierz)

b. Oświadczenie o kwalifikowalności (pobierz)

c. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)

d. Deklaracja uczestnika projektu (pobierz)

  • Deklarację wykorzystania kompetencji (po szkoleniu) - (pobierz)

b) Komplet dokumentów Beneficjenta (kadra administracyjna) Projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" [POWER 3.5]:

a. Formularz Uczestnika (pobierz)

b. Oświadczenie o kwalifikowalności (pobierz)

c. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)

d. Deklaracja uczestnika projektu (pobierz)

 

Staże dydaktyczne dla pracowników

W ramach projektu POWER 3.5 zaplanowano realizację 12 krajowych wyjazdów stażowych do jednostek akademickich dla pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Pula przewidzianych miejsc została już wyczerpana.