Przejdź do treści

Pracownicy

 • Nazwy programów na grafice

  2020-09-21

  Sześć nowych programów dla naukowców Politechniki Gdańskiej

  Tworzenie nowych grup badawczych, zatrudnianie zagranicznych naukowców, wyjazdy w celach badawczych, zakup specjalistycznej aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego to tylko niektóre z możliwości jakie oferują nowe programy, które są elementem realizacji przez uczelnię zadań wynikających z programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.   Americium, Einsteinium,...

 • flaga PG

  2020-09-21

  Pełnomocnicy rektora w kadencji 2020-2024

  Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej powołał swoich pełnomocników na kadencję 2020-2024: pełnomocnik rektora ds. akredytacji - dr Karolina Tura-Gawron pełnomocnik rektora ds. artystycznych - prof. sztuki Jan Buczkowski pełnomocnik rektora ds. Bałtyckiego Festiwalu Nauki - dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. PG pełnomocnik rektora ds. bezpieczeństwa...

 • flagi PG nad wejściem do budynku głównego

  2020-09-16

  Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

  Uroczyste Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 2 października o godz. 11.15. Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się w tym roku w sposób hybrydowy. Ograniczona została lista bezpośrednich uczestników Uroczystego Posiedzenia Senatu, natomiast...

 • Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Pasternak - prokurent spółki PSSE , Przemysław Sztandera - prezes zarządu spółki PSSE, Krzysztofa Malicki, prezes Excento oraz Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG

  2020-09-07

  PROTOLAB II – w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym powstanie druga część prototypowni

  Spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna  podpisały umowę o współpracy, na mocy której w Gdańskim Parku Naukowo -Technologicznym powstanie prototypownia Protolab II. – Rozbudowując Protolab we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną współtworzymy ekosystem przyjazny dla rozwoju nowych technologii i autorskich...