prof. dr hab. inż. Janusz Kozak

Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

Ukończył Instytut Okrętowy PG w 1978 roku, na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1980 roku. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1997), doktora habilitowanego (2007), tytuł profesora (2020). Naukowo zajmuje się modelowaniem procesów niszczenia metali, badaniem konstrukcji metalowych w warunkach morskich, nowoczesnymi materiałami konstrukcyjnymi. Na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa pełni funkcję kierownika Katedry Technologii Okrętów, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa (od 2008) i dziekana (od 2012). Od 2012 roku jest ekspertem Międzysekcyjnego Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji w Komitecie Budowy Maszyn PAN, a od 2017 roku członkiem Komisji Naukowej przy Oddziale PAN w Gdańsku: Akustyka w Technice, Medycynie, Badaniach Morza i Systemach Bezpieczeństwa Podwodnego. Został odznaczony srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielu Nagród Rektora PG za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, wyróżniony m.in. „Honorową Odznaką za zasługi dla żeglarstwa pomorskiego”.