Etyka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Etyka

Etyka

Politechnika Gdańska to społeczność pracowników, doktorantów i studentów, którą spajają wspólne wartości i zasady oraz świadomość pełnionej roli w środowisku akademickim, a także odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Uczelnia we wszystkich podejmowanych działaniach kieruje się zbiorem zasad, których najwyższym celem jest troska, szacunek i odpowiedzialność za człowieka, społeczeństwo i praworządność.

Z potrzeby wyrażenia tej ważnej misji, 19 stycznia 2011 roku podjęta została przez Senat Uczelni Uchwała w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Politechniki Gdańskiej. Wypracowane przez lata trwania Uczelni wartości i dobre praktyki akademickie znalazły tym samym swoją usystematyzowaną formę, stając się w codziennej pracy i nauce drogowskazem dla całej społeczności Politechniki Gdańskiej.