Pracownicze Plany Kapitałowe | Politechnika Gdańska

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Politechnika Gdańska rozpoczęła proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej PPK).

PPK są dobrowolnym programem długotrwałego oszczędzania. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych funduszy, z których można będzie skorzystać po 60 roku życia (w wyjątkowych sytuacjach także wcześniej).

Utworzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Przepisy ww. ustawy w stosunku do uczelni obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Wdrożenie PPK na uczelni będzie polegało na:

  1. wyborze instytucji finansowej (w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u danego pracodawcy), która utworzy rachunki PPK dla pracowników,
  2. podpisaniu do 26.03.2021 r. z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych do 10 kwietnia 2021 r.,
  3. terminowym i prawidłowym obliczaniu, pobieraniu oraz przekazywaniu wpłat do wybranej instytucji finansowej,
  4. gromadzeniu i archiwizacji dokumentacji dotyczącej PPK, przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK.

O wyborze instytucji finansowej, organizowanych szkoleniach i innych wydarzeniach związanych z wprowadzeniem PPK będziemy Państwa informować na bieżąco umieszczając informacje na tej stronie, drogą mailową oraz przez Biuletyn Informacyjny PG.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych zamieszczonych na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html