Przejdź do treści

Pracownicy

 • Na zdjęciu widoczny fragment bramy głównej z napisem Politechnika Gdańska z orłem. W tle gmach główny Politechniki Gdańskiej

  2020-09-01

  Władze Politechniki Gdańskiej w kadencji 2020-2024

  Z początkiem września rozpoczyna się nowa kadencja władz Politechniki Gdańskiej. Funkcję rektora nadal sprawować będzie prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, a prorektorów ­– dotychczasowi prorektorzy. Na sześciu z dziewięciu wydziałów funkcję dziekana obejmą nowe osoby, zmienią się też prodziekani. Rozpocznie się również nowa kadencja Senatu PG w...

 • logo czasopisma molecules

  2020-08-20

  Profesor Joanna Krakowiak edytorem wydania specjalnego czasopisma "Molecules"

  Profesor Joanna Krakowiak z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego PG została zaproszona do pełnienia funkcji edytora wydania specjalnego czasopisma Molecules, które w całości zostanie poświęcone bateriom przepływowym. To uznane czasopismo naukowe typu „open access”, poświęcone zagadnieniom z zakresu chemii i materiałoznawstwa Wydanie specjalne redagować będą...

 • Wydział Mechaniczny i OiO

  2020-07-23

  Politechnika Gdańska otwiera nowy wydział: Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

  Podniesienie kompetencji i możliwości badawczych naukowców, podwyższenie poziomu kształcenia, a także chęć wyjścia naprzeciw trendom w branży morskiej zdecydowały o utworzeniu nowego wydziału PG: Inżynieria Mechaniczna i Okrętownictwo. Powstanie on w ramach integracji dwóch wydziałów funkcjonujących dotychczas osobno: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa. Pełna...

 • Na zdjęciu od lewej strony, górny rząd: dr hab. inż. Wojciech Litwin, dziekan elekt Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG ; prof. PG, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG; Dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. PG, dziekan elekt Wydziału Mechanicznego PG; w dolnym rzędzie: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju, prof. Michał Wasilczuk, Wydział Mechaniczny, Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej oraz Michał Słowik, student Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa, wiceprzewodniczący SS

  2020-07-23

  "Impuls do dalszego, dynamicznego rozwoju". Opinie o utworzeniu nowego wydziału na PG

  – Połączenie wydziałów pozwoli nam na budowanie silnej pozycji PG w branży morskiej, która w ostatnich latach rozwija się coraz szybciej – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. O swoich przemyśleniach dotyczących utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętowej na Politechnice Gdańskiej opowiadają przedstawiciele władz uczelni, łączonych wydziałów oraz studenci. ...