Pracownicy | Politechnika Gdańska

Pracownicy

 • flaga

  2021-02-17

  Szczepienia nauczycieli akademickich

  Ministerstwo Edukacji i Nauki w komunikacie z 12 lutego poinformowało o ogólnych zasadach systemu szczepień przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach (zgłoszonych do systemu POL-on). Zapisy obejmują nauczycieli akademickich urodzonych po 31 grudnia 1955 r. Na indywidualne adresy mailowe nauczycieli akademickich zatrudnionych...

 • zdjęcie przedstawia flagę Politechniki Gdańskiej w kolorach białym, granatowym i czerwonym

  2021-02-11

  Nowy regulamin oceny nauczycieli akademickich

  Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 10 lutego br. pozytywnie zaopiniował regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej, zawierający m.in. nowe kryteria oceny okresowej. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie zgodnie z art. 128 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Ocena, która przeprowadzana jest raz na cztery...

 • prof. Aleksander Orłowski

  2021-02-10

  Prof. Aleksander Orłowski w zespole opracowującym nową Krajową Politykę Miejską

  Dr hab. inż. Aleksander Orłowski, prof. uczelni, z Katedry Zarządzania WZiE, został powołany do zespołu opracowującego nową Krajową Politykę Miejską (KPM). Zespół działa pod egidą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Naukowiec będzie pracował w grupie zajmującej się cyfryzacją zarządzania miastami. "Krajowa Polityka Miejska...

 • telekom

  2021-02-08

  Prof. Ewa Lechman i dr Anita Richert-Kaźmierska edytorami „Telecommunications Policy”

  Dr hab. Ewa Lechman, prof PG oraz dr Anita Richert-Kaźmierska zostały zaproszone do pełnienia roli „guest editors” w wydaniu specjalnym czasopisma „Telecommunications Policy” (Elsevier, 5-year IF=2.56). Dodatkowo rolę edytora pełni prof. Antonio Rodriguez Andres z University la Rioja oraz VSB Ostrava. Tytuł wydania specjalnego to “Digital technologies as ageing population...