KONKURS im. Prof. Ryszarda Dąbrowskiego

KONKURS im. Prof. Ryszarda Dąbrowskiego

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk ogłasza KONKURS im. Prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą PRACĘ DYPLOMOWĄ MAGISTERSKĄ oraz INŻYNIERSKĄ UKOŃCZONĄ w 2018 roku.

Celem konkursu jest propagowanie i doskonalenie metod analizy zagadnień mechaniki oraz ich zastosowań praktycznych.

Prace można zgłaszać do 28 lutego 2019 roku.

dr inż. Marcin Kujawa
pok. 166 GG PG (sekretariat Katedry Mechaniki Budowli)
mark@pg.edu.pl, tel. 58-347-20-51

Zgłoszenie pracy może dokonać Promotor pracy lub jej Autor.

Oceny prac dokona i nagrody przyzna Komisja Nagród wyłoniona przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTMTS.

Przewiduje się wręczenie nagrody lub nagród finansowych (1100 zł) i wyróżnień (do decyzji Komisji).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2019 roku.