Przejdź do treści

Dokumenty rekrutacyjne

Osoby zakwalifikowane na  zajęcia zobowiązane są dostarczyć do Biura Politechniki Wielu Pokoleń następujące dokumenty:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie:

Pobierz plik PDF:


Pobierz plik Doc:


2.  Formularz danych osobowych:

Pobierz plik PDF:


Pobierz plik Doc:


3. oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu: 

Pobierz plik PDF:


Pobierz plik Doc:


4. zgoda na upublicznienie wizerunku:

Pobierz plik PDF:


Pobierz plik Doc:5. kopia ważnego ubezpieczenia NNW (dla przedmiotów, w ramach których jest to wymagane)

6. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  orzeczenie o niepełnosprawności wydawane w stosunku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku osób z niepełnosprawnościami)

7. dokument potwierdzający tożsamość uczestnika zajęć oraz osoby podpisującej dokumenty rekrutacyjne - dokument tylko do wglądu

8. legitymacja emeryta/emerytki – dokument tylko do wglądu