Dokumenty rekrutacyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dokumenty rekrutacyjne

Osoby zakwalifikowane na  zajęcia zobowiązane są dostarczyć do Biura Politechniki Wielu Pokoleń następujące dokumenty:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie:

Pobierz plik PDF:

Pobierz plik Doc:

2.  Formularz danych osobowych:

Pobierz plik PDF:

Pobierz plik Doc:

3. oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu: 

Pobierz plik PDF:

Pobierz plik Doc:

4. zgoda na rejestrację procesu zajęć:

Pobierz plik PDF:

Pobierz plik Doc:


5. Oświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 (dotyczy zajęć stacjonarnych):

Załącznik nr 5_oświadczenie o szczepieniu

6. kopia ważnego ubezpieczenia NNW (nie dotyczy zajęć online)

7. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  orzeczenie o niepełnosprawności wydawane w stosunku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku osób z niepełnosprawnościami)

8. dokument potwierdzający tożsamość uczestnika zajęć oraz osoby podpisującej dokumenty rekrutacyjne - (nie dotyczy zajęć online)

9. legitymacja emeryta/emerytki – (nie dotyczy zajęć online)