Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Zastosowań Metod Ilościowych „Quantitative Research” powstało w 2016 roku przy Zakładzie Statystyki i Zakładzie Ekonometrii Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Nasze Koło zrzesza najbardziej aktywnych studentów, chcących pogłębić wiedzę z dziedzin zastosowań metod ilościowych ponad obowiązkowy materiał studiów. W 2020 zmieniliśmy nazwę koła na "Data Science".

Pragniemy uczyć się nowoczesnych metod analizy ilościowej, pogłębiając w ten sposób wiedzę zdobytą na studiach. W tym celu organizujemy seminaria i warsztaty z metod ilościowych, poznajemy specjalistyczne oprogramowanie statystyczne i ekonometryczne, a także realizujemy własne badania naukowe.

Naszym celem jest stworzenie warunków do samorealizacji poprzez:
-prezentację dokonań naukowych z zakresu metod ilościowych;
-zapoznanie z narzędziami wspomagającymi pracę metodami ilościowymi;
-organizowanie konferencji i seminariów naukowych;
-realizację prac badawczych oraz projektów;
-uczestnictwo w konferencjach, dyskusjach i odczytach specjalistów;
-nawiązywanie współpracy ze środowiskiem naukowym oraz biznesowym spoza Politechniki Gdańskiej.