Poczta elektroniczna

e-mail koła: knzmiqr@gmail.com

e-mail - Prezes koła: damian.filonowicz@gmail.com


Opiekun naukowy

dr inż. Karol Flisikowski
pokój 708, Gmach B
tel. (058) 348-63-12
e-mail: karlflisi@pg.edu.pl


Adres

Politechnika Gdańska Wydział Zarzadzania i Ekonomii

ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk