Skład Koła

Koło naukowe "Data Science" zrzesza studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz ETI Politechniki Gdańskiej zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedzin zastosowań metod ilościowych.

Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki, Katedra Nauk Ekonomicznych, WZIE PG)

Opiekunowie pomocniczy to dr Mariusz Kaszubowski, dr Dagmara Nikulin, dr Aneta Sobiechowska – Ziegert, dr Karolina Tura – Gawron, dr Aleksandra Kordalska, dr Marta Kuc, dr Błażej Kochański.

Zarząd koła "Data Science" w roku akademickim 2019/2020:

Prezes - Damian Filonowicz, ID (damian.filonowicz@gmail.com)
I Wiceprezes - Paweł Żak, ID (zakpaw36@gmail.com)
II Wiceprezes - Agnieszka Szlendak, ID (aaszlendak@gmail.com)

Członkowie koła "Data Science":