Zapraszamy do udziału w naborze na studia II stopnia! W przypadku rekrutacji na kierunek architektura masz czas do dnia 9.02.2018 do godziny 10:00, w przypadku innych kierunków do 12.02.2018 do godziny 12:00.

7.07.2017 - start rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia i studia II stopnia

Kandydacie!

Już niebawem rozpocznie się elektroniczna rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia i niestacjonarne II stopnia. Od 7 lipca będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji i uzupełnić wszystkie dane na koncie. Masz czas do 14 lipca 2017 do godziny 13:00. Po tym terminie dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji na koncie rekrutacyjnym będzie niemożliwe.

Uwaga! Sama elektroniczna rekrutacja nie wystarczy - pamiętaj żeby w dniach 7-14 lipca złożyć komplet dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach urzędowania.


Nabór na kierunek architektura zakończy się za:

Nabór na studia II stopnia zakończy się za:

Uwaga! Poza rejestracją elektroniczną należy również złożyć komplet dokumentów. Zapoznaj się z terminarzem.