Rekrutacja na studia II stopnia (na semestr letni) rozpocznie się za:

Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało:

7-14.07.2017 składanie dokumentów (wszystkie nabory)

  • Kandydacie,

    między 7 a 14 lipca 2017 powinieneś złożyć komplet dokumentów na Wydział,  którego kierunek wybrałeś jako pierwszy w preferencjach. Należy złożyć jeden komplet dokumentów w białej nieopisanej teczce.

    Jeżeli nie spełniłeś kryterium minimum punktowego na pierwszym z priorytetów lub nie zdałeś egzaminu na kierunek architektura, dokumenty złóż na pierwszy z wybranych kierunków na którym spełniasz kryteria.

    Pamiętaj, jeżeli w trakcie składania dokumentów nie widnieje na twoim koncie komunikat, że opłata jest zaksięgowana, dowód jej dokonania dołącz do kompletu składanych dokumentów.