Zapraszamy do udziału w naborze na studia II stopnia! W przypadku rekrutacji na kierunek architektura masz czas do dnia 9.02.2018 do godziny 10:00, w przypadku innych kierunków do 12.02.2018 do godziny 12:00.

7-14.07.2017 składanie dokumentów (wszystkie nabory)

Kandydacie,

między 7 a 14 lipca 2017 powinieneś złożyć komplet dokumentów na Wydział,  którego kierunek wybrałeś jako pierwszy w preferencjach. Należy złożyć jeden komplet dokumentów w białej nieopisanej teczce.

Jeżeli nie spełniłeś kryterium minimum punktowego na pierwszym z priorytetów lub nie zdałeś egzaminu na kierunek architektura, dokumenty złóż na pierwszy z wybranych kierunków na którym spełniasz kryteria.

Pamiętaj, jeżeli w trakcie składania dokumentów nie widnieje na twoim koncie komunikat, że opłata jest zaksięgowana, dowód jej dokonania dołącz do kompletu składanych dokumentów.


Nabór na kierunek architektura zakończy się za:

Nabór na studia II stopnia zakończy się za:

Uwaga! Poza rejestracją elektroniczną należy również złożyć komplet dokumentów. Zapoznaj się z terminarzem.