Jeśli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła, a uiściłeś ją zgodnie z terminarzem - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne dołącz do kompletu dokumentów, który należy złożyć między 11 a 19 lipca 2019r. Pamiętaj, że dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
>>kontakt, dyżury

Nabór na studia II stopnia i niestacjonarne I stopnia zakończy się za

Na złożenie dokumentów pozostało

Kierunki studiów znajdziesz >>TUTAJ<<

MASZ PYTANIA??? Odpowiedź na nie znajdziesz na stronie FAQ . Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu.

Dnia 31 maja o godzinie 12:00 zakończy się nabór na kierunek ARCHITEKTURA

Jeśli uiściłeś opłatę rekrutacyjną za kierunek architektura i w podsumowaniu widnieje poniższy widok (1), pojawisz się w dniu 3 czerwca 2019r. na liście uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta:

(1)

 Na etapie egzaminu twoje wyniki maturalne nie muszą być jeszcze uzupełnione.

Dokumenty należy składać dopiero w lipcu (11-19.07.2019)!

•••

Jeśli uiściłeś opłatę za kierunek architektura, a 31 maja o godz. 12:00 w podsumowaniu widnieje poniższy widok (2)"nierozliczona opłata rekrutacyjna w wysokości 150 PLN", wyślij dokument z potwierdzeniem opłaty na adres e-mail Wydziału Architektury rekrutacja-arch@pg.edu.pl, aby przyśpieszyć procedurę zatwierdzenia wpłaty:

(2)

W przypadku nieodnotowania na koncie kandydata opłaty w wysokości 150 zł - potwierdzenia należy przesyłać wyłącznie w dniu 31.05.2019.

Jeżeli na koncie widnieje informacja o uiszczonej wpłacie, nie wysyłaj potwierdzenia opłaty do WKR.

Informacja nt. podziału na grupy, miejscu i godzinie egzaminu oraz o przyznaniu akademika na czas sprawdzianu pojawi się w dniu publikacji list uczestników - 3.06.2019 około godziny 15:00 na stronie https://pg.edu.pl/rekrutacja/aktualnosci