Masz pytanie? Zapoznaj się z FAQ

Elektroniczna rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia zakończy się za

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia II stopnia rozpocznie się już za

DODATKOWA rekrutacja (11.09-18.09.2017)

Data

Zdarzenie

Uwagi

11.09.2017

rozpoczęcie rekrutacji dodatkowej

 • Jeżeli zostałeś przyjęty w naborze podstawowym, aby wystartować w rekrutacji dodatkowej powinieneś zrezygnować z uzyskanego wcześniej miejsca. Musisz złożyć rezygnację w dziekanacie wydziału jeszcze przed kandydowaniem w naborze wrześniowym.

 • Minimalny próg punktowy jest taki sam jak w przypadku naboru podstawowego.

 • Jeśli Twoja opłata jeszcze nie wpłynęła na konto i tak powinieneś złożyć dokumenty! Bez złożonych dokumentów nie masz szansy na przyjęcie.  Jeśli starałeś się o przyjęcie w naborze podstawowym - i tak powinieneś złożyć nowy komplet dokumentów!

 • Nabór będzie aktywny dopiero od 11 września

11-18.09.2017

powinieneś dodać nabór i złożyć komplet dokumentów do właściwej WKR w godzinach jej urzędowania.

18.09.2017

zakończenie rekrutacji (13:00)

20.09.2017

wyniki (około godziny 15 na koncie kandydata).

Kierunki, na które odbędzie się nabór dodatkowy:

Studia

Kierunek

Wydział

Dyżur WKR

stacjonarne I stopnia

 • Korozja

 • Green Technologies and Monitoring

 • Zielone technologie i monitoring

Chemiczny

Data: 11-18.09.2017
Dzień: pn-pt
Godzina: 10:00-13:00
Pokój: 7 budynek Chemia C
Kontakt: tel.  58 348 67 02, e-mail: rekrutacja-chem@pg.gda.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemicznego

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Zobacz na mapie (5)

niestacjonarne I stopnia

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

Data: 11-18.09.2017
Dzień: od pn. do pt.
Godzina: 10-14:00
Pokój: 110/111
Kontakt: e-mail: rekrutacja-zie@pg.gda.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania i Ekonomii

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Zobacz na mapie (50)

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

Data: 11-18.09.2017
Dzień: pn-pt
Godzina: 10:00-12:00
Pokój: 138 Gmach OiO
Kontakt: tel. 58 348 67 08, e-mail: rekrutacja-oio@pg.gda.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Zobacz na mapie (30)

niestacjonarne II stopnia

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Data: 11-18.09.2017
Dzień, Godzina:
11.09.2017 (poniedziałek) - od 12:00 do 14:00
12.09-15.09.2017 (wtorek-piątek) -  od 8:00 do 11:30
18.09.2017 (poniedziałek) –  od 8:00 do 11:30
Pokój: Nowy Gmach WETI (tzw. WETI budynek B), Dziekanat, pokój 145 NE
Kontakt: tel.  58 347 19 35, e-mail: rekrutacja-eti@pg.gda.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Zobacz na mapie (42)

stacjonarne II stopnia

Geodezja i kartografia

w jęz. polskim

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Data: 11-18.09.2017
Dzień:możliwość składania dokumentów 12.09.2017 oraz 14.09.2017
Godzina: 10:00-13:00
Pokój: 201A (II piętro budynku Hydro)
Poza terminem przyjmowania przez WKR skontaktuj się z dziekanatem wydziału
tel. 348 67 06, e-mail: rekrutacja-ilis@pg.gda.pl
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Zobacz na mapie (20)

ZASADY UDZIAŁU

Jeśli BRAŁEŚ już udział w naborze podstawowym bądź założyłeś już konto:

1. Zaloguj się na dotychczasowe konto rekrutacyjne.

 • jeśli posiadasz już konto w systemie moja.pg powinieneś z niego korzystać podczas rekrutacji (Studenci, absolwenci i pracownicy PG)
 • jeśli dokonywałeś już kiedykolwiek rejestracji konta w systemie https://rekrutacja.pg.gda.pl/, twoje konto jest aktywne i powinieneś z niego korzystać (Kandydaci)

2. Uzupełnij wszystkie zakładki i wybierz interesujące cię kierunki dostępne w naborze dodatkowym

3. W przypadku gdy uiściłeś opłatę wcześniej, przejdzie ona automatycznie na dodatkowy nabór/ jeśli nie opłaciłeś jej - uiść ją UWAGA! Przejście opłaty nastąpi wyłącznie gdy uiściłeś ją w naborze podstawowym i dotyczy tego samego trybu i rodzaju studiów

4. Złóż nowy komplet dokumentów zgodnie z terminarzem do właściwej WKR

 

Jeśli NIE BRAŁEŚ udziału w naborze podstawowym i nie posiadasz konta w systemie moja.pg:

1. Załóż konto rekrutacyjne

2. Uzupełnij wszystkie dane na koncie

3. Dodaj interesujące cię kierunki dostępne w naborze dodatkowym

4. Uiść opłatę rekrutacyjną

5. Złóż komplet dokumentów zgodnie z terminarzem do właściwej WKR

 

Pamiętaj że:
 • Blokada danych na twoim koncie rekrutacyjnym nastąpi w momencie gdy zakończy się nabór na dany kierunek bądź w przypadku zatwierdzenia twojej kandydatury na podstawie złożonych dokumentów.
 • Składasz jeden komplet dokumentów - na wydział kierunku pierwszej preferencji.
 • Zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, koniecznie napisz, do komisji rekrutacyjnej którego wydziału mają trafić.  Za błędnie bądź zbyt ogólnie zaadresowane listy Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności (np. gdy dokumenty nie dotrą na czas do odpowiedniej komisji z powodu braku informacji o wydziale).
 • Dokumentów nie trzeba składać osobiście, można je dostarczyć pocztą, kurierem bądź przez osoby trzecie. Jeżeli dokumenty wysyłasz pocztą, liczy się data ich dotarcia na uczelnię, nie data stempla pocztowego. Pamiętaj, aby kserokopie dokumentów były uwierzytelnione.
 • Dokumenty może poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia może poświadczyć za zgodność z oryginałem organ wydający dokument, notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

TRWA rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia. Zapraszamy!