Kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz
 >>TUTAJ

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań do nas telefonicznie lub mailowo. Zachowując zalecenia profilaktyczne zapraszamy do kontaktu z nami: telefonicznego: (+48) 058 348 67 00 i/lub mailowego: rekrutacja@pg.edu.pl
Centrum Rekrutacji  pozostaje zamknięte dla interesantów do odwołania.

Minimum zaliczające 'Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta'

Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów na 'Sprawdzianie predyspozycji do zawodu architekta' w roku 2020 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimum zaliczające 'Sprawdzian': 45 pkt.

Procedura ustalania minimów jest zgodna z kryteriami kwalifikacji na studia pierwszego stopnia na kierunku architektura.

Kandydat mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta.