Poniższe komunikaty i strona dotyczą wyłącznie rekrutacji obywateli Polskich

Nabór na semestr zimowy 2020/2021 (I i II stopień) rozpocznie się za

Kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz
 >>TUTAJ
UWAGA! W dniach 19-26.02.2020 zostanie przeprowadzony nabór dodatkowy na niektóre kierunki studiów

Nowy kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Na interdyscyplinarne studia II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) zapraszają wydziały: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Mechaniczny. Pierwszy rekrutuje na specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, kolejny na specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii. Studia będą trwać 3 semestry. Rekrutacja trwa do 13 lutego.

Dlaczego warto podjąć studia na TKiS? Nasz region ma szansę stać się liderem w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego  –  obecnie w województwie pomorskim działa około 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego.

Absolwenci TKiS będą potrafili posługiwać się i projektować zaawansowaną aparaturę satelitarno-kosmiczną, poznają temat autonomicznych robotów, zdobędą również wiedzę na temat narzędzi do analizy wielkoskalowych zbiorów danych przestrzennych (big data) oraz będą potrafili te dane pozyskiwać, przetwarzać  oraz nimi zarządzać. Będą ekspertami w ramach swoich specjalności.

 

Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej

Przyszli absolwenci specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań zaawansowanych technologii elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz w innych dziedzinach branży kosmicznej. Posiądą także cenne umiejętności dotyczące doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w powiązaniu z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. Będą również projektować różnego typu urządzenia oraz systemy satelitarne i telekomunikacyjne czy też implementować dedykowane oprogramowanie do zastosowań kosmicznych i satelitarnych.

– W związku z dynamizującym się rozwojem sektora kosmicznego polskiej gospodarki w ostatnim okresie, związanym z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku oraz powołaniem Polskiej Agencji Kosmicznej w 2015 r. z siedzibą w Gdańsku, możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego absolwentów kierunku TKiS będą szerokie. Będą mogli być zatrudnieni w uczelniach, jednostkach naukowych i innych podmiotach realizujących prace badawcze i badawczo-rozwojowe – mówi prof. Andrzej Stepnowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki , który wraz prof. Edmundem Wittbrodtem z Wydziału Mechanicznego, podjął inicjatywę utworzenia kierunku TKiS.

 

Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

Z kolei osoby, które wybiorą specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej będą posiadały wiedzę na temat budowy poszczególnych segmentów, zasad działania oraz zastosowań systemów nawigacji satelitarnej. Poznają także tajniki wiedzy dotyczące autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa czy też zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Absolwenci będą także potrafili dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Co ciekawe dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego PG mają możliwość ubiegania się o dyplom Inżyniera Europejskiego EUR-ING. To swoisty „paszport” do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą, jak również możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji.

Na każdą ze specjalności PG przyjmie 30 osób.

Program TKiS będzie łączyć ze sobą treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka czy mechanika z wiedzą specjalistyczną. Dlatego właśnie będą to nie tylko studia międzywydziałowe, a także międzyuczelniane.  Będą one realizowane również przez Akademię Morską w Gdyni (Wydział Elektryczny, specjalność: Morskie systemy satelitarne i kosmiczne)  i przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, specjalność: Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa). Rekrutacja będzie prowadzona w tym samym terminie co na PG.

 

Uroczysta inauguracja i wykład prof. Piotra Wolańskiego

Inauguracja nowego kierunku, wspólna dla wszystkich trzech uczelni, odbędzie się w Auli w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Zapraszamy 23 lutego 2017 r. o godz. 11.15.

Wykład pt. „Polska Droga w Kosmos” wygłosi prof. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.