Masz pytanie? Zapoznaj się z FAQ

Elektroniczna rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia zakończy się za

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia II stopnia rozpocznie się już za

Odwołania od decyzji

Od otrzymanej decyzji masz prawo odwołać się w ciągu 14 dni od jej odbioru.

Pamiętaj:

  • nie można odwołać się od decyzji nieprzyjęcia na kierunek, na który się nie aplikowało. Nie ma znaczenia czy starczyłoby punktów czy nie.
  • nie można odwołać się od nieprzyjęcia na kierunek, który znajdował się na niższej preferencji. Nie ma znaczenia czy starczyłoby punktów czy nie. Sam ustawiłeś kolejność priorytetów na swoim koncie. Jeżeli dostałeś się na swoją wyższą preferencję, niższe nie były sprawdzane. Jedna opłata = możliwość dostania się na jeden kierunek.
  • podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
  • odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne już nie urzędują dlatego skieruj się do dziekanatu wydziału w godzinach urzędowania.

W dniu 5 września odwołania zostaną rozpatrzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Wyniki zostaną opublikowane na twoim koncie rekrutacyjnym w dniu 11 września około godziny 14:00.


TRWA rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia. Zapraszamy!