Trwa rekrutacja na studia. Czas dostępny na rejestrację upłynie za

Nabór na kierunek architektura zakończył się 22.07.2020

Kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz
 >>TUTAJ

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań do nas telefonicznie lub mailowo. Zachowując zalecenia profilaktyczne zapraszamy do kontaktu z nami: telefonicznego: (+48) 058 348 67 00 i/lub mailowego: rekrutacja@pg.edu.pl
Centrum Rekrutacji  pozostaje zamknięte dla interesantów do odwołania.

Ogłoszenie dla kandydatów na kierunek ARCHITEKTURA

W dniu 23.07.2020 osoby, które na liście wybranych preferencji wskazały kierunek architektura i dokonały wpłaty opłaty rekrutacyjnej rozpoczną egzamin z predyspozycji do zawodu architekta.
 
Jeżeli jesteś kandydatem na kierunek architektura ale na twoim koncie rekrutacyjnym nadal nie widoczna jest wpłata
 
Całkowita kwota do zapłaty:
150,00 PLN
Wpłacono:
00,00 PLN
Pozostało do zapłaty:
150,00 PLN
 
to prześlij potwierdzenie wpłaty na adres rekrutacja-arch@pg.edu.plMusisz to zrobić do 22.07.20 do godz. 23:59.
 
Kandydaci biorący udział w rekrutacji na kierunek architektura otrzymają w dniu 23.07.2020 wiadomość na własne konto rekrutacyjne z pięcioma tematami  prac.
 
Prace należy wykonać samodzielnie na papierze formatu A3. Prac nie należy podpisywać na arkuszach. Do prac należy dołączyć w zamkniętej zaklejonej kopercie kartkę zawierającą: imię i nazwisko autora prac, numer pesel autora oraz oświadczenie o autorstwie prac.
 
Prace oraz kopertę z danymi i oświadczeniem należy zapakować w kopertę mieszczącą format A3 i wysłać do dnia 28.07.20 na adres:
 
Politechnika Gdańska
Komisja Rekrutacyjna Wydział Architektury,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
 
W wyjątkowych sytuacjach prace będzie też można złożyć na terenie uczelni. Prace będą przyjmowane  dziekanacie Wydziału Architektury (pokoju 315 Gmach Główny)  w godz. 8.00- 14.00.  do dnia 28.07.20 . Prace wraz kopertą z danymi i oświadczeniem muszą być zapakowane w kopertę A3.