Kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz
 >>TUTAJ

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań do nas telefonicznie lub mailowo. Zachowując zalecenia profilaktyczne zapraszamy do kontaktu z nami: telefonicznego: (+48) 058 348 67 00 i/lub mailowego: rekrutacja@pg.edu.pl
Centrum Rekrutacji  pozostaje zamknięte dla interesantów do odwołania.

Rekrutacja na studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia rozpocznie się 11 stycznia 2021.

 

Decyzją Rektora utworzono na Politechnice Gdańskiej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w wyniku połączenia Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Osoby kandydujące na pierwszy rok studiów II stopnia na kierunki dotychczas prowadzone przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, będą przyjęte na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Zasady rekrutacji jak i program studiów nie ulega zmianie.