Zostałeś przyjęty na studia? Dostarcz komplet dokumentów w wersji papierowej na Wydział!

>>dokumenty - studia I stopnia

>>dokumenty - studia II stopnia

>>adres pod który należy dostarczyć dokumenty

Kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz
 >>TUTAJ

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań do nas telefonicznie lub mailowo. Zachowując zalecenia profilaktyczne zapraszamy do kontaktu z nami: telefonicznego: (+48) 058 348 67 00 i/lub mailowego: rekrutacja@pg.edu.pl
Centrum Rekrutacji  pozostaje zamknięte dla interesantów do odwołania.

Transport i logistyka - nowa nazwa kierunku Transport na WOiO

W związku z prowadzeniem dwóch kierunków studiów o nazwie Transport przyporządkowanych do różnych dyscyplin naukowych, Senat Politechniki Gdańskiej zmienia nazwę kierunku studiów Transport prowadzonego na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w formie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Transport i logistyka.

>>Więcej informacji znajduje się w Uchwale Senatu PG