Poniższe komunikaty i strona dotyczą wyłącznie rekrutacji obywateli Polskich

Nabór na semestr zimowy 2020/2021 (I i II stopień) rozpocznie się za

Nabór na semestr letni 2019/2020 (II stopień) rozpocznie się za

Kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz

 >>TUTAJ

Uwaga! 19.07.2019 jest ostatnim dniem na:

Złożenie kompletu dokumentów na studia:

Rejestrację elektroniczną na rekrutację na studia /do godziny 13:00:

UWAGA!

*zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania

*jeden komplet dokumentów należy dostarczyć w białej nieopisanej teczce do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z terminarzem

*jeżeli dokumenty wysyłałeś pocztą, liczy się data ich dotarcia na uczelnię (tj. do 19 lipca 2019), nie data stempla pocztowego

*jeśli wybrałeś kilka kierunków, dokumenty składasz na ten wydział, na którym znajduje się twój pierwszy wybór

*jeżeli nie spełniasz kryterium minimum punktowego na swoim pierwszym wyborze w przypadku studiów I stopnia, dokumenty złóż na pierwszy z tych, na które masz szansę zostać przyjętym

*jeżeli aplikujesz na studia I stopnia i posiadasz maturę zagraniczną, IB lub EB dokumenty złóż bezpośrednio w Centrum Rekrutacyjnym