Zapraszamy do udziału w naborze na studia II stopnia! W przypadku rekrutacji na kierunek architektura masz czas do dnia 9.02.2018 do godziny 10:00, w przypadku innych kierunków do 12.02.2018 do godziny 12:00.

Wyniki odwołań

Wyniki odwołań są dostępne po zalogowaniu się na konto rekrutacyjne.

W przypadku gdy zostałeś przyjęty i masz jakieś pytania, skontaktuj się z odpowiednim dziekanatem.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i nie służy od niej dalszy środek odwoławczy. Od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którą można wnieść za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.


Nabór na kierunek architektura zakończy się za:

Nabór na studia II stopnia zakończy się za:

Uwaga! Poza rejestracją elektroniczną należy również złożyć komplet dokumentów. Zapoznaj się z terminarzem.