Elektroniczna rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia zakończy się za

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia II stopnia rozpocznie się już za

TRWA rekrutacja na studia
stacjonarne I stopnia. Zapraszamy!

Kandydacie! Zanim zadasz pytanie zapoznaj się ze zbiorem najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi  >>FAQ zobacz<<

Wyniki odwołań

Wyniki odwołań są dostępne po zalogowaniu się na konto rekrutacyjne.

W przypadku gdy zostałeś przyjęty i masz jakieś pytania, skontaktuj się z odpowiednim dziekanatem.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i nie służy od niej dalszy środek odwoławczy. Od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którą można wnieść za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.