Rekrutacja na studia II stopnia (na semestr letni) rozpocznie się za:

Wyniki odwołań

Wyniki odwołań są dostępne po zalogowaniu się na konto rekrutacyjne.

W przypadku gdy zostałeś przyjęty i masz jakieś pytania, skontaktuj się z odpowiednim dziekanatem.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i nie służy od niej dalszy środek odwoławczy. Od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którą można wnieść za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.