Rekrutacja na studia II stopnia (na semestr letni) rozpocznie się za:

Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało:

Wyniki odwołań

  • Wyniki odwołań są dostępne po zalogowaniu się na konto rekrutacyjne.

    W przypadku gdy zostałeś przyjęty i masz jakieś pytania, skontaktuj się z odpowiednim dziekanatem.

    Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i nie służy od niej dalszy środek odwoławczy. Od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którą można wnieść za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skarga powinna odpowiadać wymogom określonym w art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2016 poz. 718).