Zapraszamy do udziału w naborze na studia II stopnia! W przypadku rekrutacji na kierunek architektura masz czas do dnia 9.02.2018 do godziny 10:00, w przypadku innych kierunków do 12.02.2018 do godziny 12:00.

Wyniki rekrutacji

Kandydacie!

Na twoim koncie kandydata zostały opublikowane OSTATECZNE wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia. Zaloguj się na swoje konto aby je sprawdzić.

>> Sprawdź wyniki <<

LISTA JEST OSTATECZNA I NIE ULEGNIE ŻADNYM ZMIANOM.

Decyzje o przyjęciu / nieprzyjęciu zostaną rozesłane (w wersji papierowej) przez dane Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w przyszłym tygodniu.

Od otrzymanej decyzji masz prawo odwołać się w ciągu 14 dni od jej odbioru. PODSTAWĄ ODWOŁANIA MOŻE BYĆ JEDYNIE WSKAZANIE NARUSZENIA WARUNKÓW I TRYBU REKRUTACJI NA STUDIA. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pamiętaj! Od tego momentu wszelkie problemy należy załatwiać w DZIEKANACIE wydziału nie w komisji rekrutacyjnej.

Nieuruchomiono kierunku - Mechanika i budowa maszyn, studia niestacjonarne I i II stopnia.

Pod koniec sierpnia 2017r. w aktualnościach pojawi się komunikat czy i na których kierunkach odbędzie się nabór dodatkowy – WRZEŚNIOWY.


Nabór na kierunek architektura zakończy się za:

Nabór na studia II stopnia zakończy się za:

Uwaga! Poza rejestracją elektroniczną należy również złożyć komplet dokumentów. Zapoznaj się z terminarzem.