Kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz
 >>TUTAJ

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań do nas telefonicznie lub mailowo. Zachowując zalecenia profilaktyczne zapraszamy do kontaktu z nami: telefonicznego: (+48) 058 348 67 00 i/lub mailowego: rekrutacja@pg.edu.pl
Centrum Rekrutacji  pozostaje zamknięte dla interesantów do odwołania.

Wyniki rekrutacji

Kandydacie! 

Na twoim koncie kandydata zostały opublikowane  OSTATECZNE wyniki  postępowania rekrutacyjnego na studia. Zaloguj się na swoje konto aby je sprawdzić. LISTA JEST OSTATECZNA I NIE ULEGNIE ŻADNYM ZMIANOM >> Sprawdź wyniki 

Status PRZYJĘTY

Jeżeli zostałeś przyjęty na studia na podany przez siebie w systemie eRekrutacja adres e-mail otrzymasz wiadomość z systemu z informacją o przyjęciu na studia i koniecznością założenia konta studenckiego. enlightenedPamiętaj, iż aby móc rozpocząć studia konieczne jest dopełnienie formalności poprzez dostarczenie dokumentów na Wydział, na który zostałeś przyjęty. Dokumenty należy dostarczyć zgodnie z zasadami przyjmowania dokumentów na danym wydziale

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia np. do ZUS to w systemie  studenckim  >>mojapg  masz możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjęciu na studia.
Pamiętaj!  Od tego momentu wszelkie sprawy i pytania należy kierować do   >>dziekanatu  wydziału, nie do komisji rekrutacyjnej.  

Jeśli dostałeś się na studia, ale chciałbyś jednak przenieść się na inny kierunek np. z niższych preferencji, a spełniłeś na nim kryterium  punktowe , możesz złożyć podanie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej korzystając z druku o przeniesienie dostępnego na twoim koncie rekrutacyjnym. Podanie należy dostarczyć do Komisji Wydziałowej (Wydziału którego chciałbyś się stać studentem) w formie elektronicznej oraz wysłać w wersji papierowej. Czas na złożenie prośby o  przeniesienie upływa z dniem 16.09.2020. W sprawie dodatkowych pytań skontaktuj się z dziekanatem

Status NIEPRZYJĘTY

Osoby nieprzyjęte na studia otrzymają  pocztą (w wersji papierowej) decyzje o odmowie przyjęcia na studia. Od otrzymanej decyzji negatywnej masz prawo odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jej odbioru. PODSTAWĄ ODWOŁANIA MOŻE BYĆ JEDYNIE WSKAZANIE NARUSZENIA WARUNKÓW I TRYBU REKRUTACJI NA STUDIA. Jeśli nie zgadasz się z decyzją, celem przyśpieszenia procedury, wyślij odwołanie w wersji elektronicznej do  tej samej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,  która wystawiała Ci decyzję oraz prześlij ją w wersji papierowej na ten Wydział. 
Druk odwołania od nieprzyjęcia na studia dostępny jest na twoim koncie rekrutacyjnym. Jeżeli zależy Ci  aby twoje odwołanie zostało rozpatrzone przed rozpoczęciem roku akademickiego wystosuj swoje odwołanie najpóźniej do dnia 18.09.2020. Wyniki odwołań złożonych do 18.09.2020 zostaną opublikowane 22.09.2020.

Jeszcze jedna szansa

Jeśli nie zdążyłeś/zapomniałeś wziąć udział w rekrutacji  - nie wszystko stracone. W połowie września w aktualnościach pojawi się komunikat na jakich kierunkach zostanie otworzony nabór dodatkowy.