Rekrutacja na studia II stopnia (na semestr letni) rozpocznie się za:

Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało:

Wyniki sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta

  • Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów na sprawdzianie predyspozycji do zawodu architekta w roku 2017 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimum zaliczające rysunek odręczny: 10 pkt., oraz minimum zaliczające test: 25 pkt. Procedura ustalania minimów jest zgodna z kryteriami kwalifikacji na studia pierwszego stopnia na kierunku architektura.

    Wyniki znajdziesz na swoim koncie rekrutacyjnym.