Zapraszamy do udziału w naborze na studia II stopnia! W przypadku rekrutacji na kierunek architektura masz czas do dnia 9.02.2018 do godziny 10:00, w przypadku innych kierunków do 12.02.2018 do godziny 12:00.

Wyniki sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta

Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów na sprawdzianie predyspozycji do zawodu architekta w roku 2017 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimum zaliczające rysunek odręczny: 10 pkt., oraz minimum zaliczające test: 25 pkt. Procedura ustalania minimów jest zgodna z kryteriami kwalifikacji na studia pierwszego stopnia na kierunku architektura.

Wyniki znajdziesz na swoim koncie rekrutacyjnym.


Nabór na kierunek architektura zakończy się za:

Nabór na studia II stopnia zakończy się za:

Uwaga! Poza rejestracją elektroniczną należy również złożyć komplet dokumentów. Zapoznaj się z terminarzem.