TRWA rekrutacja na studia
stacjonarne I stopnia. Zapraszamy!

Elektroniczna rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia zakończy się za

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia II stopnia rozpocznie się już za

Jesteś zainteresowany kierunkiem ARCHITEKTURA??
Na wybranie tego kierunku i wniesienie opłaty 150 zł masz czas do 1 czerwca 2018 do godz. 12:00. Inne kierunki możesz dodawać do 8 lipca.

Wyniki sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta

Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów na sprawdzianie predyspozycji do zawodu architekta w roku 2017 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimum zaliczające rysunek odręczny: 10 pkt., oraz minimum zaliczające test: 25 pkt. Procedura ustalania minimów jest zgodna z kryteriami kwalifikacji na studia pierwszego stopnia na kierunku architektura.

Wyniki znajdziesz na swoim koncie rekrutacyjnym.


Kandydacie! Zanim zadasz pytanie zapoznaj się ze zbiorem najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi  >>FAQ<<