Nabór na semestr zimowy 2020/2021 (I i II stopień) rozpocznie się za

Nabór na semestr letni 2019/2020 (II stopień) rozpocznie się za

Kierunki studiów I i II stopnia znajdziesz

 >>TUTAJ

Poniższe komunikaty i strona dotyczą wyłącznie rekrutacji obywateli Polskich

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunki i tryb zwalniania z opłat oraz wysokość opłat za usługi edukacyjne

 

Zarządzenie Rektora PG nr 12/2019 z 9 maja 2019r. w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej >> ZOBACZ