e-mail: studygut@pg.edu.pl
phone: +48 58 348 65 78;  +48 58 347 23 84; +48 58 347 28 28
website: https://pg.edu.pl/international/general-information

Politechnika Gdańska
Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej
ul. G. Narutowicza 11/12
Misiówka budynek nr 14
80-233 Gdańsk
studygut@pg.edu.pl
visitgut@pg.edu.pl 

Kontakt do Biura Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych:

mgr MONIKA CZEREPAK
tel. 58 348 65 78
monczere@pg.edu.pl

  • rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim
  • obsługa studentów i gości zagranicznych anglojęzycznych 

............

mgr YULIYA KULNEVA
tel. 58 347 28 28
yuliya.kulneva@pg.edu.pl

  • rekrutacja cudzoziemców na studia w języku polskim
  • obsługa studentów i gości zagranicznych
  • stypendyści Rządu Polskiego (NAWA), Program Stypendialny im. I. Łukasiewicza, Program im. S. Banacha

............

mgr PAULINA SZUMERA
tel. 58 347 23 84
pauszume@pg.edu.pl

  • obsługa studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+

............

RAY WANG - KWIECIŃSKA
tel. 58 347 16 44
rui.wang@pg.edu.pl

  • obsługa studentów chińskich
  • obsługa studentów cudzoziemców - pozwolenia na pobyt