SYSTEM eREKRUTACJA

Tworzenie konta do rekrutacji

Uzupełnienie danych kandydata

Blokowanie naboru oraz edycji danych kandydata

Wyniki

Aktywacja konta w portalu Moja PG

KONTO KANDYDATA

Nie otrzymałem jeszcze świadectwa dojrzałości. Co wpisać w zakładce wykształcenie w miejscu: data wystawienia świadectwa dojrzałości / nr świadectwa dojrzałości / wyniki matur?

Należy uzupełnić dane podstawowe o szkole, a po otrzymaniu świadectwa dojrzałości uzupełnić resztę informacji m.in. datę, nr świadectwa, oceny. Bez uzupełnionych ocen można podjąć inne kroki rekrutacji (generacja nr konta, wydruk deklaracji), po prostu będzie widnieć zapis "niekompletne dane", "kontynuuj". Po kontynuacji można uzupełnić całą resztę, nie czekaj na ostatnią chwilę.

 

Będę rekrutować się na kilka uczelni, czy muszę to gdzieś zaznaczyć?

Nie. To, że startujesz na kilka uczelni nie ma znaczenia. Rezygnacji możesz dokonać na każdym etapie naboru. Status studenta uzyskasz dopiero po immatrykulacji.

 

Aplikuję na studia II stopnia. Czy muszę wypełniać informacje o średniej, ocenie na dyplomie i o ukończonym kierunku?

Tak. Są to dane niezbędne, na podstawie których będzie rozpatrywana twoja kandydatura. Pamiętaj, że informacja nt. średniej dotyczy średniej ważonej, nie arytmetycznej. Więcej informacji nt. uzupełniania danych znajdziesz na stronie ZOBACZ.

 

 Mam problem z kontem kandydata, gdzie to zgłosić?

Skontaktuj się z pomocą techniczną poprzez formularz kontaktowy Helpdesku PG lub telefonicznie pod numerem: 58 348 63 37

 

Nie mogę założyć konta. Pojawia się komunikat, że konto o moim numerze PESEL już istnieje.

Najwidoczniej założyłeś już konto w systemie eRekrutacja. Raz założone konto obowiązuje przy każdej ewentualnej próbie rekrutacji na PG. Jeśli nie pamiętasz hasła skorzystaj z opcji przypomnienia https://pomoc.pg.gda.pl/erekrutacja/tworzenie-konta-do-rekrutacji/screencast-odzyskiwanie-hasla/ .

 

Do kiedy mam czas na zmiany na koncie?

Blokada danych na twoim koncie rekrutacyjnym nastąpi w momencie gdy zakończy się nabór na dany kierunek bądź w przypadku zatwierdzenia twojej kandydatury na podstawie złożonych dokumentów

 

Jak należy się zalogować?

Jeśli posiadasz już konto w systemie moja.pg powinieneś z niego korzystać podczas rekrutacji (Studenci, absolwenci i pracownicy PG)

Jeśli dokonywałeś już kiedykolwiek rejestracji konta w systemie https://rekrutacja.pg.edu.pl/, twoje konto jest aktywne i powinieneś z niego korzystać (Kandydaci)

UWAGA! Samo założenie konta rekrutacyjnego nie wystarczy! Należy złożyć również komplet dokumentów w określonym w harmonogramie terminie oraz w godzinach urzędowania danej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej!
 
MATURA

Nowa a stara matura

  • Egzamin maturalny (nowa matura) – egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. Na egzaminie dojrzałości uzyskałeś/uzyskasz wyniki w postaci %.
  • Egzamin dojrzałości (stara matura) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. Na egzaminie dojrzałości uzyskałeś oceny.

 

Nie mam jeszcze wyników maturalnych, czy mogę założyć konto?

Tak. Uzupełnij wszystkie dane które już znasz. Wyniki uzupełnisz po ich otrzymaniu.

 

Poprawiałem maturę i mam aneks. Co wpisać w miejscu na datę i numer świadectwa dojrzałości?

Dane ze świadectwa dojrzałości, nie z aneksu. W miejscu na oceny należy wpisać m.in. poprawione oceny. Przy składaniu dokumentów należy złożyć uwierzytelnione kserokopie świadectwa dojrzałości oraz aneksu.

 

Jak policzyć punkty?

więcej informacji znajdziesz na stronie https://pg.edu.pl/rekrutacja/przelicznik-punktow

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

W ramach jednej opłaty kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów (w naborze), którymi jest zainteresowany. Opłata jest obowiązkowa.

Wysokość opłaty w rekrutacji:

  • architektura: 150 zł (tylko w przypadku studiów I stopnia)
  • pozostałe kierunki: 85 zł.

 

Uiściłem dwie opłaty rekrutacyjne, a biorę udział tylko w jednym naborze, co zrobić?

Możesz się starać o zwrot nadpłaty składając odpowiedni wniosek do Działu Kształcenia.

 

Czy za każdy wybrany kierunek muszę wnosić opłatę rekrutacyjną?

W ramach jednego naboru należy uiszczać jedną opłatę, kolejny nabór to kolejna płatność. Przykład: biorąc udział w naborze na studia stacjonarne płacisz raz, niezależnie od ilości wybranych kierunków. Jeśli starasz się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne, powinieneś wykonać dwa przelewy.

 

Jeżeli ubiegam się o przyjęcie na kierunek Architektura studia I stopnia oraz inne kierunki, ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Jeśli wśród wybranych kierunków znajduje się Architektura należy wnieść jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości opłaty jak za udział w naborze na kierunek Architektura.

 

Kiedy mam dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Bezpośrednio po założeniu konta i wybraniu interesujących Cię kierunków. Zaksięgowanie opłaty może trwać od 3 do 7 dni od daty jej uiszczenia. Weź to pod uwagę przy robieniu przelewu, aby zgodnie z terminarzem rekrutacji twoja opłata wpłynęła w terminie. Jeżeli składasz komplet dokumentów, a opłata jeszcze nie wpłynęła, dołącz potwierdzenie uiszczenia opłaty do reszty dokumentów.

 

Czy opłaty rekrutacyjnej mogę dokonać z konta internetowego?

Tak. Potwierdzenie transakcji należy wtedy wydrukować z systemu bankowego.

 

Jeśli dokonuję wpłaty przez Internet, to co powinno znaleźć się w tytule przelewu?

Tytułem: Opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata, nr deklaracji kandydata.

 

Nie wpisałem w tytule przelewu odpowiednich danych. Czy przelew dojdzie?

Tak. Dla każdego kandydata jest przypisany indywidualny numer konta.

 

Czy można dokonać opłaty na miejscu na uczelni?

Niestety nie. Opłaty należy dokonać przelewem, na poczcie lub w banku.

 

Jak zrobić przelew z zagranicznego konta?

Do wykonania przelewu międzynarodowego jest potrzebny kod BIC (SWIFT): WBKPPLPP. Przed numerem konta nalezy również umieścić PL. Adres banku to BZWBK, 1 Oddział w Gdańsku, ul. 3 Maja 3, 80-958.

 

Dokonałem opłaty w ostatniej chwili tuż przed zakończeniem rejestracji, co zrobić?

Jeśli zapłaciłeś na ostatnią chwilę i twoja opłata nie zdąży się zaksięgować na koncie PG, koniecznie skontaktuj się ze swoją Wydziałową Komisją Rekrutacyjną aby zarejestrowała twoją aplikację ręcznie na podstawie dostarczonego przez Ciebie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Jakiej wysokości są opłaty za studia w trybie niestacjonarnym?

Cennik dostępny jest na stronie ZOBACZ

DOKUMENTY

Jakie dokumenty są wymagane?

Wykaz wymaganych dokumentów

 

Kiedy składam dokumenty?

Przed publikacją list wynikowych. Lista jest tworzona na podstawie rejestracji elektronicznej i złożonego kompletu dokumentów. Jeśli nie dopełnisz tych formalności, twoja kandydatura nie będzie rozpatrywana.

 

Czy wymagane jest zaświadczenie lekarskie?

Politechnika Gdańska nie wymaga zaświadczenia lekarskiego.

 

Czy dokumenty kandydat musi składać osobiście?

Nie, kandydat nie musi być obecny przy składaniu dokumentów. Mogą one zostać złożone przez osoby trzecie. Dokumenty można również przesyłać pocztą. W obu przypadkach należy pamiętać, że kserokopie dowodu osobistego oraz świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub przez notariusza. Uwaga! Nie bierzemy pod uwagę daty stempla pocztowego. Liczy się data wpływu dokumentów na Politechnikę Gdańską.

 

Czy osoba składająca dokumenty w imieniu kandydata potrzebuje upoważnienia?

Nie, przy składaniu dokumentów nie jest wymagane upoważnienie. Należy pamiętać, że kserokopie dowodu osobistego oraz świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub przez notariusza. Upoważnienie jest konieczne, jeżeli osoba inna niż kandydat chciałby wycofać dokumenty z uczelni. Upoważnienie takie musi być poświadczone przez notariusza.

 

Czy dokumenty można przesłać pocztą?

Tak. Należy pamiętać, że kserokopie dowodu osobistego oraz świadectwa dojrzałości muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub przez notariusza. Uwaga! Nie bierzemy pod uwagę daty stempla pocztowego. Liczy się data wpływu dokumentów na Politechnikę Gdańską. Weź to pod uwagę! Gdy dokumenty nie dojdą na czas, nie weźmiesz udziału w rekrutacji.

 

Ile kompletów wymaganych dokumentów muszę złożyć jeżeli ubiegam się o przyjęcie na kilka kierunków?

Potrzebny jest tylko JEDEN komplet dokumentów. Należy go złożyć (zgodnie z harmonogramem) na wydział, który został wybrany jako pierwszy w kolejności ustawionych preferencji w systemie eRekrutacja.

 

Jak mogę uzyskać poświadczenie ksera dowodu osobistego, świadectwa maturalnego, dyplomu etc. na uczelni?

Podczas składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna może bezpłatnie poświadczyć zgodność kserokopii z oryginałem. Osoby, które wcześniej potrzebują potwierdzenia mogą się w tej sprawie zgłosić do Centrum Rekrutacyjnego. Osoby, które nie będą na uczelni osobiście (np. wyślą dokumenty pocztą, bądź dostarczą je za pośrednictwem osób trzecich) winny w takim przypadku posiadać już notarialnie uwierzytelnione ksero.

 

Czy mogę zrobić ksero dokumentów w Wydziałowej Komisji?

Nie. Aby uzyskać uwierzytelnienia musisz mieć już przygotowane kserokopie.

 

Gdzie dostarczyć wymagane dokumenty?

Do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej .

 

Wysyłam dokumenty pocztą. Jaki jest adres?

Wydział ..........................
Komisja Rekrutacyjna

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Jeśli nie określisz dokładnie wydziału, twoje dokumenty mogą nie zdążyć dotrzeć na czas do właściwej komisji. Bardzo ważna jest dopiska z nazwą wydziału!

KIERUNEK ARCHITEKTURA

Czy mogę otrzymać akademik na czas trwania egzaminów?

Jeżeli zamierzasz wziąć udział w rekrutacji na kierunek architektura, możesz ubiegać się o miejsce w akademiku PG na czas trwania egzaminów. Zaznacz ten fakt w systemie rekrutacyjnym.

 

Czy są jakieś przykładowe testy?

Tak. Znajdują się na stronie ZOBACZ

 

 Czy jeżeli do dnia 1 czerwca na moim koncie internetowym będą uzupełnione wszystkie informacje, poza wynikami, a na konto w banku wpłyną pieniądze, to czy będę zarejestrowany w systemie rekrutacyjnym jako kandydat na architekturę?

Tak, na etapie egzaminu wyniki maturalne nie mają znaczenia.

 

Czy na studia II stopnia prowadzony jest egzamin wstępny?

Nie, ale dodatkowo do standardowych dokumentów należy dostarczyć portfolio. Szczegóły znajdują się na stronie wydziału

INNE

Czy od razu po maturze mogę podjąć naukę na dwóch kierunkach studiów?

Nie.

 

Wygrałem konkurs „wygraj indeks", co dalej? Jak mogę to wykorzystać?

Wystarczy zaznaczyć ten fakt w systemie rekrutacyjnym – zakładka ‘olimpiady i konkursy’ oraz dołączyć do składanych dokumentów potwierdzenie (dyplom).

 

Czym jest profil ogólnoakademicki studów? Czym jest profil praktyczny studiów?

Rozróżnienie na profil ogólnoakademicki i profil praktyczny kształcenia wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11.07.2015 r. (przepisy weszły w życie z dniem 01.10.2014 r.).
Profil ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów (określonego w punktach ECTS) obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.
Profil praktyczny natomiast obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
Profil prowadzonego kształcenia wpływa na wymagania dotyczące tzw. minimum kadrowego, a także wymiar praktyk studenckich (w przypadku profilu ogólnoakademickiego program studiów nie musi ich przewidywać). Jednostki prowadzące profil praktyczny mogą ponadto organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, a same studia mogą być prowadzone - na podstawie odpowiedniej - umowy z udziałem podmiotów gospodarczych.
 

Chce rozpocząć drugi/kolejny kierunek studiów. Jakie kryteria muszę spełnić?

Zgodnie z regulaminem studiów na dany rok akademicki student pierwszego kierunku studiów stacjonarnych, który zaliczył pierwszy rok studiów ma prawo podjąć studia na kolejnym kierunku studiów stacjonarnych na Politechnice Gdańskiej. Studentów ubiegających się o podjęcie kolejnego kierunku studiów obowiązują Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej.

 

Znalazłem się na liście przyjętych na studia, ale chcę zrezygnować z nauki na Politechnice Gdańskiej. Co muszę zrobić?

Dostarcz  do dziekanatu wydziału, na który zostałeś przyjęty druk rezygnacji który jest do pobrania na stronie POBIERZ. Dokument ten możesz złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą tradycyjną.

 

Czy mogę ponownie rekrutować się na ten sam kierunek studiów?

Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących.