Kierunek

Łącznie - 37 kierunków
34 - I stopnia, 5 w jęz. angielskim
33 - II stopnia, 12 w jęz. angielskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

Analityka gospodarcza
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Tak

licencjat

polskim

Tak

Tak

magister

polskim i angielskim

Architektura
Wydział Architektury

Tak

Nie

inżynier architekt

polskim

Tak

Nie

magister inżynier architekt

polskim i angielskim

Automatyka, robotyka i systemy sterowania
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim

Automatyka, cybernetyka i robotyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

Biotechnologia
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

Chemia
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

Chemia budowlana
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Ekonomia
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Nie

licencjat

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim

Energetyka
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Mechaniczny*
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa*

Tak

Nie

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Gospodarka przestrzenna
Wydział Architektury

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Informatyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Inżynieria i technologie nośników energii
Wydział Chemiczny

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Inżynieria danych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

angielskim

Nie

Nie

Nie

Nie

Inżynieria materiałowa
Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny*

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Inżynieria mechaniczno-medyczna
Wydział Mechaniczny*

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Inżynieria morska i brzegowa
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa*

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

Korozja
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Matematyka
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Tak

Nie

licencjat

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny*

Tak

Tak

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

Mechatronika
Wydział Mechaniczny*

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Nanotechnologia
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

Oceanotechnika
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa*

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Technologie kosmiczne i satelitarne
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Mechaniczny*

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Transport D
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa*

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Nie

licencjat

angielskim

Tak

Tak

magister

polskim i angielskim

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny*

Tak

Nie

inżynier

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

Zarządzanie inżynierskie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Tak

inżynier

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

Zielone technologie i monitoring
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

* od 1.X.2019 - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki
D - kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach