Kierunek

Łącznie - 37 kierunków
34 - I stopnia, 5 w jęz. angielskim
33 - II stopnia, 12 w jęz. angielskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

1

Analityka gospodarcza
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Tak

licencjat

polskim

Tak

Tak

magister

polskim i angielskim

2

Architektura
Wydział Architektury

Tak

Nie

inżynier architekt

polskim

Tak

Nie

magister inżynier architekt

polskim i angielskim

3

Automatyka, robotyka i systemy sterowania
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim

4

Automatyka, cybernetyka i robotyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

5

Biotechnologia
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

6

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

7

Chemia
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

8

Chemia budowlana
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

9

Ekonomia
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Nie

licencjat

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

10

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

11

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim

12

 

Energetyka
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Wydział Mechaniczny*
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa*

13

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

14

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

15

Gospodarka przestrzenna
Wydział Architektury

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

16

Informatyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

17

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

18

Inżynieria i technologie nośników energii
Wydział Chemiczny

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

19

Inżynieria danych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

angielskim

Nie

Nie

Nie

Nie

20

Inżynieria materiałowa
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny*

21

Inżynieria mechaniczno-medyczna
Wydział Mechaniczny*

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

22
 

Inżynieria morska i brzegowa
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa*

23

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

24

Korozja
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

25

Matematyka
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Tak

Nie

licencjat

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

26

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny*

Tak

Tak

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

27

Mechatronika
Wydział Mechaniczny*

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

28

Nanotechnologia
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

29

Oceanotechnika
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa*

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

30

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

31
 

Technologie kosmiczne i satelitarne
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Wydział Mechaniczny*

32

33

Transport D
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa*

34

Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Nie

licencjat

angielskim

Tak

Tak

magister

polskim i angielskim

35

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny*

Tak

Nie

inżynier

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

36

Zarządzanie inżynierskie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Tak

inżynier

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

37

Zielone technologie i monitoring
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

* od 1.X.2019 - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki
D - kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach