Wyszukiwarka kierunków

Program studiów

>>zobacz

 >>zobacz

Kierunki prowadzone w roku akademickim 2019/2020

 

Kierunek

Łącznie - 37 kierunków
34 - I stopnia, 5 w jęz. angielskim
33 - II stopnia, 12 w jęz. angielskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

1

Analityka gospodarcza
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Tak

licencjat

polskim

Tak

Tak

magister

polskim i angielskim

2

Architektura
Wydział Architektury

Tak

Nie

inżynier architekt

polskim

Tak

Nie

magister inżynier architekt

polskim i angielskim

3

Automatyka, robotyka i systemy sterowania
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim

4

Automatyka, cybernetyka i robotyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

5

Biotechnologia
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

6

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

7

Chemia
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

8

Chemia budowlana
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

9

Ekonomia
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Nie

licencjat

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

10

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

11

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim

12

 

Energetyka
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Wydział Mechaniczny
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

13

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

14

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

15

Gospodarka przestrzenna
Wydział Architektury

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

16

Informatyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

17

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

18

Inżynieria i technologie nośników energii
Wydział Chemiczny

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

19

Inżynieria danych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Tak

Nie

inżynier

angielskim

Nie

Nie

Nie

Nie

20

Inżynieria materiałowa
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny

21

Inżynieria mechaniczno-medyczna
Wydział Mechaniczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

22
 

Inżynieria morska i brzegowa
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

23

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

24

Korozja
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

25

Matematyka
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Tak

Nie

licencjat

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

26

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny

Tak

Tak

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

27

Mechatronika
Wydział Mechaniczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

28

Nanotechnologia
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

29

Oceanotechnika
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

30

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

31
 

Technologie kosmiczne i satelitarne
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Wydział Mechaniczny*

32

33

Transport D
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

34

Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Nie

licencjat

angielskim

Tak

Tak

magister

polskim i angielskim

35

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny*

Tak

Nie

inżynier

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

36

Zarządzanie inżynierskie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Tak

Tak

inżynier

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

37

Zielone technologie i monitoring
Wydział Chemiczny

Tak

Nie

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

Kierunki studiów I i II stopnia dostępne w roku akademickim 2020/2021

lp. Kierunek Wydział Studia I stopnia Studia II stopnia
Łącznie - 38 kierunków
34 - I stopnia, 5 w jęz. angielskim Forma studiów Tytuł zawodowy Program studiów w języku Forma studiów Tytuł zawodowy Program studiów w języku
34 - II stopnia, 12 w jęz. angielskim stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
1 Analityka gospodarcza Wydział Zarządzania i Ekonomii Tak Tak licencjat polskim Tak Tak magister polskim i angielskim
2 Architektura Wydział Architektury Tak Nie inżynier architekt polskim Tak Nie magister inżynier architekt polskim i angielskim
3 Automatyka, robotyka i systemy sterowania Wydział Elektrotechniki i Automatyki Tak Nie inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim
4 Automatyka, cybernetyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim i angielskim
5 Biotechnologia Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister polskim
6 Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Tak Tak inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim i angielskim
7 Chemia Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister polskim
8 Chemia budowlana
kierunek międzyuczelniany /PŁ, AGH
Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
9 Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomii Tak Nie licencjat polskim Nie Nie Nie Nie
10 Elektronika i telekomunikacja Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim i angielskim
11 Elektrotechnika Wydział Elektrotechniki i Automatyki Tak Tak inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim
12 Energetyka
kierunek międzywydziałowy
Wydział Elektrotechniki i Automatyki Tak Nie inżynier polskim i angielskim Tak Nie magister inżynier polskim
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

13 Fizyka techniczna Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
14 Geodezja i kartografia Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
15 Gospodarka przestrzenna Wydział Architektury Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
16 Informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Tak Tak inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim i angielskim
17 Inżynieria biomedyczna
kierunek międzywydziałowy /WCH, WFTiMS
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
18 Inżynieria i technologie nośników energii Wydział Chemiczny Nie Nie Nie Nie Tak Nie magister inżynier polskim
19 Inżynieria danych
kierunek międzywydziałowy /WZiE
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Tak Nie inżynier angielskim Nie Nie Nie Nie
20 Inżynieria materiałowa
kierunek międzywydziałowy
Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

21 Inżynieria mechaniczno-medyczna
kierunek międzyuczelniany /GUMed

 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
22 Inżynieria morska i brzegowa
kierunek międzywydziałowy
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Nie Nie Nie Nie Tak Nie magister inżynier polskim
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

23 Inżynieria środowiska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Tak Tak inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim i angielskim
24 Korozja Wydział Chemiczny Nie Nie Nie Nie Tak Nie magister inżynier polskim
25 Matematyka Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Tak Nie licencjat polskim Tak Nie magister polskim
26 Mechanika i budowa maszyn Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Tak Tak inżynier polskim i angielskim Tak Tak magister inżynier polskim i angielskim
27 Mechatronika Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
28 Nanotechnologia Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim i angielskim
29 Oceanotechnika Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Tak Tak inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim i angielskim
30 Ochrona środowiska
zmiana nazwy kierunku ZTiM
Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
31 Technologia chemiczna Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
32 Technologie kosmiczne i satelitarne
kierunek międzywydziałowy
kierunek międzyuczelniany /UMG, AMW
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Nie Nie Nie Nie Tak Nie magister inżynier polskim
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

33 Transport
kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach

 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
34 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

35 Zarządzanie Wydział Zarządzania i Ekonomii Tak Nie licencjat angielskim Tak Tak magister polskim i angielskim
36 Zarządzanie i inżynieria produkcji Wydział Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Z dniem 1.10.2020 nastąpi połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Tak Nie inżynier polskim Nie Nie Nie Nie
37 Zarządzanie inżynierskie Wydział Zarządzania i Ekonomii Tak Tak inżynier polskim Nie Nie Nie Nie
38 Zielone technologie
NOWOŚĆ
Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier angielskim Tak Nie magister inżynier angielskim