Kierunek

Łącznie - 37 kierunków
34 - I stopnia, 5 w jęz. angielskim
33 - II stopnia, 13 w jęz. angielskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

Analityka gospodarcza

Tak

Tak

licencjat

polskim

Tak

Tak

magister

polskim i angielskim

Architektura

Tak

Nie

inżynier architekt

polskim

Tak

Nie

magister inżynier architekt

polskim i angielskim

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

Biotechnologia

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

Budownictwo

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

Chemia

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

Chemia budowlana

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Ekonomia

Tak

Nie

licencjat

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

Elektronika i telekomunikacja

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

Elektrotechnika

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim

Energetyka

Tak

Nie

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Fizyka techniczna

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Geodezja i kartografia

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

Gospodarka przestrzenna

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Informatyka

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

Inżynieria biomedyczna

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Inżynieria i technologie nośników energii

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Inżynieria danych

Tak

Nie

inżynier

angielskim

Nie

Nie

Nie

Nie

Inżynieria materiałowa

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Inżynieria morska i brzegowa

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Inżynieria środowiska

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

Korozja

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Matematyka

Tak

Nie

licencjat

polskim

Tak

Nie

magister

polskim

Mechanika i budowa maszyn

Tak

Tak

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

Mechatronika

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Nanotechnologia

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim

Oceanotechnika

Tak

Tak

inżynier

polskim

Tak

Tak

magister inżynier

polskim i angielskim

Technologia chemiczna

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Technologie kosmiczne i satelitarne

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Transport

Tak

Nie

inżynier

polskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim

Zarządzanie

Tak

Nie

licencjat

angielskim

Tak

Tak

magister

polskim i angielskim

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak

Nie

inżynier

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

Zarządzanie inżynierskie

Tak

Tak

inżynier

polskim

Nie

Nie

Nie

Nie

Zielone technologie i monitoring

Tak

Nie

inżynier

polskim i angielskim

Tak

Nie

magister inżynier

polskim i angielskim