Centrum rekrutacyjne

Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk
Gmach B, pok. 201

(58) 348 67 00

rekrutacja@pg.edu.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.00

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Centrum Rekrutacyjne informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl

 

International Students
and Visitors Office

+48 58 347 28 28
studygut@pg.edu.pl
Gmach Główny, room 265
www: www.pg.edu.pl/international/general-information
 

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
+48 58 347 11 00