Centrum Rekrutacyjne służy informacją wyłącznie w zakresie studiów I i II stopnia w sferze zasad rekrutacji na studia.

Centrum rekrutacyjne /BIURO OBSŁUGI DLA OBYWATELI POLSKICHenlightened
Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk
Gmach B, pok. 201 (budynek nr 10)
(58) 348 67 00
rekrutacja@pg.edu.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.00

Kontakt e-mail

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Centrum Rekrutacyjne informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl

 

 

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
+48 58 347 11 00

Informacja o numerach telefonów w Politechnice Gdańskiej
tel.: +48 58 347 11 00 

Informacja o pracownikach
https://moja.pg.edu.pl/app/addressBook/